Odpoved zaposlitve 46 zaposlenih je povezana s sodelovanjem TET v terciarni rezervi, ki se po pogodbi preneha 31. julija. Po besedah likvidacijskega upravitelja Luke Podjeda naj bi zaposlitev podaljšali nekaj zaposlenim s tehničnega področja. Predsednik sindikata Ivan Urbajs je ob tem povedal, da pričakuje odgovore od generalnega direktorja Skupine HSE, Gorazda Skubina, s katerim se mu do danes še ni uspelo sestati.
Gorazd Skubin je na naše vprašanje, kaj bo Skupina HSE storila z lokacijo TET po 31. juliju, odgovoril: »HSE bo, kot edini družbenik družbe TET, poskrbel, da se likvidacija družbe s poudarkom na stroškovni učinkovitosti nadaljuje.« Na vprašanje, ali se bo HSE odločil, da TET tudi po 31. juliju sodeluje v terciarni rezervi, je Skubin odgovoril: »Terciarna rezerva znotraj skupine HSE se izvaja na stroškovno najbolj optimalnem nivoju. V tem duhu bodo ustrezno uporabljene tudi razpoložljive kapacitete na lokaciji TET.« Podobno neotipljiv je tudi Skubinov odgovor na naše vprašanje, ali bodo v TET obdržali kakšna delovna mesta. »Ob dejstvu, da se likvidacija družbe TET po 31. juliju 2016 nadaljuje, bo temu primeren tudi obseg dela in storitev na lokaciji TET,« je skopo izjavil Skubin.

TPK