Emil Škrbec je že od leta 1966 član Društva revirskih likovnikov Relik Trbovlje in častni član Relika. Je tudi častni član Kulturnega društva  likovnih ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline Gal. Ob neki priložnosti je  kipar Zoran Poznič povedal: »Za Emila Škrbca je značilen poudarjen realizem in močni kontrasti. Vsa njegova slikarska vsebina je narava, ki jo slikar zaznava z izostrenim pogledom … Zanima ga svetloba, njena prosojnost in zračnost, intuitivno uporablja optične zakone o svetlobi, barvi in vidu, …« Dela slikarja Emila Škrbca tako postavljajo ob bok velikim realistom krajinarjem zadnjega stoletja.
Škrbec je v TKI razstavljal že dvakrat v zadnjih desetih letih, kolikor predstavitve obstajajo, je pa prvi v novem desetletju. Na priložnostni zloženki je zapisanih 40 slovenskih slikarjev, kiparjev, tudi steklar-vitražist. Večina je razstavljala posamezno, nekateri v dvoje ali troje. Šest od njih je TKI gostila dvakrat.

Začetki segajo v leto 2006. Branko Lukšič  in  Drago Vuković sta predlagala  prirejanje slikarskih razstav v upravni zgradbi TKI Hrastnik. Presodila sta namreč, da so prostori zelo primerni za popestritev kulturnega dogajanja. S tem bi zgradba dobila novo  notranjo podobo ter seveda kulturni prostor, v katerem bi razstavljali že uveljavljeni slikarji kakor tudi kiparji iz Zasavja in drugih krajev Slovenije.«  Drago Vukovič je skrbel za organizacijo razstav vse do svoje smrti lanskega maja, zdaj skrbi za to zgodbo Gabriyela D. Vukovič, ki je na začetku predstavila tudi slikarja Škrbca.

Obiskovalce je pozdravil tudi glavni izvršni direktor Brane Majes in povedal, da so ljudje vedno navdušeni, ko vidijo razstavljene umetnine. Navdušeni tudi nad tem, ko spoznajo, po kakem principu poteka to sodelovanje. Govoril je tudi o tehnološkem in ekološkem napredku, ki ga je napravila TKI v zadnjem času. Zbrane obiskovalce je povabil na ogled razstave in na družabno srečanje.

Prireditev sta popestrila pevka Maruša Zmrzlak in Nejc Kuder, ki jo je spremljal na kitaro.

Fanči Moljk