sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Škoda najmanj 4,5 milijona evrov

Strokovne službe občine Hrastnik so na podlagi terenskih ogledov pripravile prve ocene neposredne škode, ki jo je povzročilo neurje 29. avgusta.  Sanacija kar 14 plazov, ki so se sprožili takrat, bo po ocenah znašala skoraj 3,76 milijona evrov. Največ škode je na območju KS Turje – Gore, kjer plazovi ogrožajo tako občinsko infrastrukturo, kot tudi premoženje občanov.
Škode na lokalni cestni infrastrukturi, predvsem na makadamskih cestah in javnih poteh, je za dobrih 308 tisoč evrov, sanacija objektov vodovodne infrastrukture bo stala 152 tisoč evrov, na stanovanjskih in gospodarskih objektih pa je škode za okoli 300 tisoč evrov.

Prva ocena škode na kmetijskih površinah je bila opravljena s strani Kmetijsko svetovalne službe, končna ocena pa bo podana v naslednjem tednu. Škoda na vodotokih in hudournikih bo podana s strani koncesionarjev (upravljalcev) vodotokov in ni del občinske škode.

Občina Hrastnik bo sredstva za najnujnejša sanacijska dela zagotovila v okviru proračunske rezerve, pričakuje pa, da bo na podlagi končnega poročila in ocenjene škode iz vseh občin, ki jih je prizadelo neurje, Vlada RS sprejela sklep o pričetku ocenjevanja škode, v nadaljevanju pa sprejela program sanacije in zagotovila denar za sanacijo državne in občinske infrastrukture ter škode na objektih v lasti fizičnih oseb in v kmetijstvu.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor