V novem študijskem letu bo klub zasavskih študentov vodila Eva Poglajen. Barbara Ikica bo Šklab zastopala kot svetnica v Svetu Zveze ŠKIS in Svetu ŠOLS ter hkrati opravljala naloge sekretarke kluba. Na položaj vodje programa je bil izvoljen Žiga Korbar, predsednik dijaškega odbora pa je postal Žiga Potočnik.
 ZT