Vsak teden ob sredah zvečer vam bomo predstavili enega izmed umetnikov 58. Slikarske kolonije Izlake-Zagorje 2021 ter njihovo delo. Poskusili bomo videti svet skozi njihove oči. Avtorje predstavlja umetniški vodja kolonije Milan Razboršek. Danes predstavljamo Silvo Karim, ustvarjalko v različnih likovnih tehnikah.

Silva Karim

Rojena je bila leta 1960 v Beli. Gimnazijo je obiskovala v Idriji. Po končani Pedagoški akademiji je dokončala še visokošolski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na isti ustanovi leta 2006 tudi magistrirala. Umetniško ustvarjanje je vrsto let združevala s pedagoškim delom. Kot samozaposlena v kulturi se ukvarja z ilustracijo, slikarstvom, grafiko in oblikovanjem v keramiki. Živi in dela v Ajdovščini.

Silva Karim je ena tistih ustvarjalk, ki se izraža v številnih likovnih tehnikah, a kljub temu v dokončanem delu še vedno prepoznamo njeno umetniško roko.

V Zagorju je ustvarila Preproste reči. Pri tem ne gre za značilnost naslikanega, ampak za naslov likovnega dela. Bežen pogled na sliko mogoče res namiguje na ustreznost naslova, vendar podrobnejša analiza pokaže drugače. Na zlatem rezu zasnovana kompozicija vsebuje pester izbor likovnih elementov, ki so na uravnotežen način razporejeni po slikovnem polju. Z večkratnimi podslikavami grajena podlaga spominja na zarošeno okno, skozi katerega lahko kot nekakšen privid zaslutimo zunanjo krajino. Gledalčevo pozornost vzbudi realistično poslikan kos tkanine (preprosta reč?), ki ni položena na ravnino, ampak lebdi v zraku. Namerno ali slučajno dodan detajl daje likovnemu delu še dodaten občutek lahkotnosti in prosojnosti. Končna ugotovitev analize dela pa je, da je na sliki še najpreprostejša reč njen naslov, medtem ko je sam proces njenega nastanka vse prej kot preprost.

Milan Razboršek

Foto: Milan in Urška Razboršek