Vsak teden ob sredah vam predstavljamo enega izmed umetnikov 59. Slikarske kolonije Izlake-Zagorje 2022 ter njihovo delo. Poskusili bomo videti svet skozi njihove oči. Avtorje predstavlja umetniški vodja kolonije Milan Razboršek. Danes je na vrsti Pšenica Kovačič.

Rojena je bila leta 1981. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani na področju vizualnih komunikacij s temo strip in živalska problematika. Podiplomski študij je nadaljevala na Šoli za risanje in slikanje Art House. Od leta 2011 ima status samostojne kulturne delavke, leta 2014 je bila sprejeta v Društvo likovnih umetnikov Ljubljane in Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov.

Posebnost umetniškega delovanja Pšenice Kovačič je združitev dveh različnih osebnostnih značilnosti. Slikarka ustvarjalka je globoko razmišljujoča oseba, ki se ukvarja s tako resnimi temami, kot je vprašanje smrti, njena motivika ima posledično gotski in morbidni prizvok. Nasproti temu stoji slikarka človek, polna energije in vitalnosti, zaljubljena v življenje in soljudi, še bolj pa v svoje živalske prijatelje. Rezultat delovanja takšne kompleksne osebnosti pa je sličen tistemu, ki velja za slikarstvo. Najboljše slike so tiste, na katerih so številna protislovja urejena na optimalen način.

Motiv slike za našo zbirko je živalski, narejen v tehniki izrazito črtne risbe, podobne tistim na klasičnih kitajskih perorisbah. V delu je čutiti discipliniranost in spretnost v obvladovanju same risarske tehnike, uporaba barve je minimalna, vendar je njena prisotnost v kompoziciji pomembna, saj ustvari iluzijo prostora, s tem pa pridobi izrazito risarski pristop tudi slikarski značaj. Če so nasprotja tista, ki ustvarjajo kontrast in s tem pospešijo dinamiko dogajanja, jih je kar nekaj mogoče najti tudi na sliki Pšenice Kovačič: svetlo temno, toplo hladno in seveda ptica mačka.

Milan Razboršek

Foto: Milan in Urška Razboršek