Primož Siter je bil v Državni zbor RS izvoljen v poslanski skupini Levica. Trenutno teče njegov prvi poslanski mandat, prej je bil predstavnik za stike z javnostmi ZZB NOB Slovenije ter izvršni radijski urednik na Rock radiu. 40-letni Trboveljčan je po izobrazbi ekonomsko komercialni tehnik. Pogledali smo, kaj o njegovi poslanski aktivnosti pravi Parlameter.

Glasovanje

Siter ima na glasovanjih zabeleženo nadpovprečno, 97-odstotno prisotnost. Po načinu glasovanja se najbolj ujema z Boštjanom Korajžijo, ravno tako iz Levice, najmanjkrat pa enako kot Siter glasuje Boris Doblekar (SDS). S svojo poslansko skupino se v glasovanju ni ujemal štirikrat.

Siter je kot poslanec podal že več kot 20 poslanskih vprašanj, največ od vseh trenutnih zasavskih poslancev. Zadnja so bila v zvezi z odlaganjem pepela Energetike Ljubljana v Občini Trbovlje in v zvezi napredkom pri oblikovanju zakonodaje o dolgotrajni oskrbi (julij 2019), v zvezi s priznavanjem pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa v zvezi s strašenjem javnosti o porastu števila kaznivih dejanj, ki jih storijo tujci ter v zvezi z dodatkom za delovno aktivnost (junij 2019).

Siter v besedi

Primož Siter je na sejah bolj zgovoren od povprečja, do sedaj je v DZ izgovoril 58.813 besed. Kljub temu je po povprečnem številu govorov na sejo za polovico »slabši« od poslanskega povprečja.

Besedišče poslanca Levice je nadpovprečno raznoliko, kar pomeni, da uporablja več unikatnih besed kot poslanci v povprečju. V svojih govorih uporablja ekscesno besedje (ki ima v SSKJ in SNB kvalifikatorje vulgarno, slabšalno, ekspresivno, ironično, otroško), pa tudi privzdignjeno (kvalifikatorji evfemistično, mitološko, pesniško, knjižno, zastarelo in starinsko) ter preprosto (kvalifikatorji narečno, pogovorno in nižje pogovorno) besedje.

Deset besed, ki jih Primož Siter v svojih govorih najpogosteje uporablja: gledišče, Pakistan, ESPG, samozaposlen, prekariat, KNOVS, prekarna, dobrodošlica, merljiv in kulturnik.

Primož Siter je član Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Odbora za kulturo, Odbora za zunanjo politiko, Odbora za finance ter Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018. Je tudi član Kluba zasavskih poslancev.

Savus

Foto: arhiv Parlametra