Iniciativa Start:up Slovenija je zagnala letošnji jesenski krog financiranja inovativnih start-up podjetij z investicijami SK75 in SK200 Slovenskega podjetniškega sklada. Investiciji omogočata pridobitev 75.000 oziroma 200.000 evrov svežega kapitala za rast, razvoj in mednarodno širitev zagonskih podjetij.
Prejemniki pomladnih investicij so v poletnih mesecih že uspešno zaključili naložbene postopke investicijskega kroga. Skupaj z njimi je tako imenovana družina SK star-upov zrasla na 67 podjetij. Med tistimi, ki so investicije pridobivale v preteklih dveh letih, jih po uspešnosti kar nekaj izstopa iz povprečja. Na primer zasavsko podjetje Chipolo. To na trg pospešeno uvaja nove produkte in se uveljavlja na ameriškem trgu. Chipolo je pred kratkim proizvodnjo novih produktov preselil na Kitajsko, pospešeno pa išče tudi okrepitve v prodaji.

Vsi podjetniki, ki v tem času iščejo kapital za dokončanje faze ”product-market fit” in pospešeno pridobivanje kupcev (produkt SK75) ali financiranje globalne širitve ter profesionalizacije podjetja (produkt SK200), se lahko o omenjenih oblikah financiranja podrobneje seznanijo 4. septembra v Tehnološkem parku Ljubljana, 5. septembra v Tovarni podjemov, podjetniški inkubator UM v Mariboru in 6. septembra v Primorskem tehnološkem parku v Novi Gorici. Vse predstavitve bodo ob 14. uri.

ZT