V Zagorju je seja že na začetku dobila povsem nepredviden potek, ki je bil v znamenju polke. Ni veselice brez Golice, je bil kratek komentar dogajanja v dvorani Gasilskega doma Zagorje. Z Golico se je namreč pojavil med svetniki dedek Mraz, ki je prišel voščit svetnikom vse lepo v letu 2016. In šele, ko je dedek Mraz s svojim glasbenim spremstvom odšel na Roblek, so svetniki lahko nadaljevali sejo.
Na seji so sprejeli proračun. V primerjavi z zadnjo razpravo so namenili več denarja za plače v javnih zavodih (zakonske obveze), za rešilni avto, zamenjavo oken v OŠ Ivana Skvarče, sofinanciranje zimske službe, vzdrževanje cest v KS in pripravo projektov za evropske razpise. Zagorjani načrtujejo, da bodo s predčasnim vračilom enega izmed kreditov tudi precej zmanjšali zadolženost občine.

Na pobudo župana Matjaža Švagana so sprejeli sklep, da se pridružijo občinam, ki zahtevajo od države, da se povprečnina iz sedanjih 522 evrov na glavo, poveča na 535 evrov. Sprejeli so še odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza, sklep o prenosu upravljanja Weinbergerjeve hiše v KC Delavski dom Zagorje, letni program športa in soglasje k oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske javne službe varstva okolja. Pri novih cenah, povezanih s komunalnimi storitvami, je bilo kar precej razprave, vendar so nazadnje sprejeli delno povišanje cen. Cene na gospodinjstvo bodo višje za nekaj evrov, vendar bo odslej odpadli stroški za praznjenje greznic. Ob tem pa je župan Švagan obljubil, da bodo skušali občanom s subvencijo pomagali pri plačevanju komunalnih dajatev za odlaganje smeti.

Zagorski svetniki so izvolili kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani, za predstavnika Občine Zagorje v svetu javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje pa so imenovali Gašperja Koprivška in Simono Klukej.

Sejo so zaključili z dobrimi željami, vmes pa so se lahko sladkali z darilom dedka Mraza, ki je med svetnike razdelil nekaj pesti bombonov. Za dobro sladko popotnico v novo leto.

Marko Planinc