ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Seja dolgo v hrastniško noč

Za sejo so tokrat izbrali prostore Mladinskega centra Hrastnik. Svetniki so največ časa namenili razpravi o poslovanju javnih zavodov. Poslovanje so predstavile direktorice javnih zavodov: Mirjana Kellner (Center za socialno delo), Melita Žarn Tahirovič (Zdravstveni dom), Sabina Drobnič (Zasavske lekarne), Maja Petan (Vrtec Hrastnik), Marina Kmet (OŠ narodnega heroja Rajka), Polona Kovač (Glasbena šola), Valentina Moljk (KRC), Mateja Planko (Knjižnica Antona Sovreta) in direktor Mladinskega centra Hrastnik Jani Medvešek.
Razprava je tekla predvsem o računovodskih izkazih, nekaj dilem pa je bilo tudi vsebinskih. Mirjana Kellner je opozorila, da so na Centru za socialno delo Hrastnik reševali veliko družinskih zadev, sporov, razpadov skupnosti, ukvarjali so se s starejšimi osebami, veliko dela so imeli zaradi sprememb statusov v družinah, obravnavali so več kot 12.000 vlog. Opozorila je še, da se pripravlja reorganizacija centrov. Še posebej žalostna ugotovitev, ki so jo slišali svetniki, pa je bila ta, da so prejemniki denarne pomoči centra celo družine, kjer sta oba starša zaposlena, vendar imata tako slabo plačo, da družina prejema pomoč.

Zdravstveni dom ima precej težav zaradi neenakomerne prerazporeditve bolnikov v posamezne ambulante, je opozorila Melita Žarn Tahirovič. Zaradi nezasedenosti ambulant z zdravniki v preteklih letih so se občani odločali predvsem za koncesionarske ambulante, zato imajo v ambulantah Zdravstvenega doma premajhno število opredeljenih bolnikov. Težava je tudi vse manj prebivalcev v občini. Na to je opozoril tudi najbolj zgovoren svetnik OS Hrastnik Gregor Pajić, ki je opozoril, da se je število prebivalcev v zadnjem desetletju zmanjšalo za okrog tisoč ljudi. Tahirovičeva je povedala še, da so lahko v ZD Hrastnik dobili nov reševalni avto in obeležili nekaj okroglih obletnic, med drugim tudi 60 let ZD in 60 let reševalne službe.

Najbolje med javnimi zavodi je, razumljivo, posloval JZ Zasavske lekarne. Sabina Drobnič je povedala, da so ustvarili preko 200 tisoč evrov presežka. Polovico so ga vrnili v proračune občin – ustanoviteljic, ostalo so porabili za likvidno poslovanje zavoda.

Vrtec Hrastnik je po besedah Maje Petan v letu 2016 še obogatil svoj program, svojo dejavnost so popestrili z nekaterimi novimi projekti in izpeljali tudi nekaj manjših naložb. Letos maja (25.) pa bo Vrtec Hrastnik, ki ga je lani obiskovalo 274 učencev, obeležil 110 letnico delovanja.

V OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik so po besedah Marine Kmet zadovoljni z učnim uspehom, številom priznanj, tudi z vključevanjem otrok od drugod v šolske kolektive.

Tudi Glasbena šola Hrastnik je po besedah Polone Kovač poslovala v skladu s pričakovanji, zadovoljni so z učnimi uspehi, mladi glasbeniki so se predstavili na številnih šolskih in javnih nastopih in tekmovanjih mladih.

KRC Hrastnik je po besedah Valentine Moljk v letu 2016 beležil 135.000 obiskovalcev športnih dejavnosti in 29.000 obiskovalcev kulturnih dogodkov. Še vedno je osnovna dejavnost vzdrževanje objektov in opreme, priprava različnih športnih, kulturnih in drugih prireditev ter računovodska dela za nekatere zavode. Prav to je po besedah Gregorja Pajića sporna dejavnost, saj po njegovem KRC računovodske dejavnosti za druge poslovne subjekte ne bi smel opravljati. Ob robu poročila so svetniki izvedeli tudi, kako se pripravlja energetska sanacija športne dvorane v Hrastniku in bazena.

Edini zavod, ki je leto 2016 zaključil z izgubo (nekaj nad tisoč evri), je Mladinski center Hrastnik. Jani Medvešek je pojasnil, da zaradi prenosa enega od projektov na dve leti. Povedal je še, da center deluje vse bolje, vključuje se v različne projekte, pripravlja vse več zanimivih prireditev za mlade ter povezuje vse bolj tudi različne generacije. Prav okrog dela MCH se je ponovila že videna razprava o smiselnosti takšnega centra, izdajanju Hrastovega liste in izgubi.

Knjižnica Antona Sovreta se je v letu 2016 obogatila za skoraj 3000 knjižničnih enot, pripravila 237 prireditev in zabeležila okrog 8000 obiskov. Število članov knjižnice ostaja na ravni preteklih let, izposoj pa je manj, je povedala Mateja Planko.

Člani hrastniškega občinskega sveta so po vsebinsko še kar zanimivi razpravi sprejeli celostno prometno strategijo, ki jo je predstavila Damjana Pirc iz Sava projekta. Svetniki so pohvalili izdelavo strategije in se strinjali, da lahko v občini naredijo več za okolju bolj prijazen promet. Kako? Z bolje organiziranim javnim prometom, večjo uporabo koles in peš hoje in odpravo nekaterih kritičnih točk. Med drugim tudi s posodobljenimi cestami.

Svetniki so sprejeli še dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine in nekaj kadrovskih sklepov. Po daljši razpravi so potrdili predlog Komisije za odlikovanja in priznanja in sprejeli sklep, da letos podelijo srebrno priznanje občine Hrastnik Timoteju Funklu, bronasta priznanja pa Rudiju Saviozziju, gledališki skupini KUD Svoboda Dol pri Hrastniku in SKD Sava Hrastnik.

Namesto Diane Možina Zupanc so svetniki potrdili novo članico OS Hrastnik iz Liste Mirana Jeriča. Do konca mandata bo funkcijo opravljala Simona Weber Goljuf, ki bo delovala še v dveh komisijah. Svetniki so v svet JZ KRC Hrastnik imenovali 4 nove člane: Slavka Ručmana, Jurija Bantana, Primoža Frajleta in Uroša Godiclja.

Kar precej »prometa« je bilo tudi ob zadnji točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude). Kresalo se je celo nekaj iskric, tako da je bil finiš seje zanimiv in po svoje tudi zabaven. O nekaterih (zanimivejših) pobudah svetnikov bomo poročali na portalu Zasavc.net v naslednjih dneh.

Marko Planinc

Isti avtor