nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

Sedemdeset let Planinskega društva Hrastnik

Hrastniški planinci so bili aktivni že pred drugo svetovno vojno. Bili so vključeni v SPD, podružnico Zagorje. Po planinskem predavanju Anteja Bega februarja leta 1948 pa je prišla pobuda, da ustanovijo svoje društvo. Ljubitelji planin so tako ustanovili iniciativni odbor in si zadali glavni nalogi: ustanoviti društvo in zgraditi planinsko kočo na Kalu. Takratni okrajni ljudski odbor jim je odobril na kalsko planino prestaviti leseno zgradbo, ki jo je po vojni na Jagnjenici pri Radečah pustil okupator. Potrebno je bilo le organizirati prevoz, za kar je poskrbel Rudnik Hrastnik, in zbrati ljudi, kar pa takrat ni bilo težko. Delo je bilo tako opravljeno, kljub temu, da je bilo treba barako skoraj v celoti na ramenih prenesti od vasi Čeče na Kal. Kočo so slovesno otvorili 15. avgusta 1948. leta v družbi mnogih hrastniških ljubiteljev planin.

Ustanovni občni zbor novoustanovljenega društva je bil že prej, 11. julija 1948. leta. Udeležilo se ga je 120 članov. Ob otvoritvi koče, dober mesec za tem, pa je društvo štelo že 283 članov, saj je zanimanje Hrastničanov za hojo v planine veliko. Članstvo se je v kasnejših obdobjih povečevalo, z ustanovitvijo PD Dol pri Hrastniku nekoliko upadlo, v zadnjih letih pa je v društvu okoli 150 članov.

V teh sedemdesetih leti je društvo »prehodilo« bolj ali manj uspešna leta. Leta 1959 so otvorili nov, zidan Planinski dom na Kalu, v letu 1986 pa še prizidek za povečanje nočitvenih kapacitet.

Visoki obletnici bo društvo proslavilo v soboto, 8. septembra. Meddruštveni odbor planinskih društev Zasavje, ki združuje in usklajuje delo planinskih društev od Litije do Brežic, jim je ob tej priliki zaupal tudi organizacijo vsakoletnega srečanja zasavskih planincev. Ta dan pričakujejo na kalski planini okoli 500 planincev iz vseh krajev Zasavja. Na proslavi bodo nastopili Rudarska godba iz Hrastnika, pevec, recitatorka in citrarka iz Hrastnika ter govorniki. Predstavnik Planinske zveze Slovenije bo društvu izročil najvišje odlikovanje, Svečano listino PZS.»Prireditev na Kalu se bo pričela ob 11. uri, po končanem programu pa bo na planini še planinska zabava ob glasbi in plesu in dobri kapljici. Kakor vedno, bo veselo in prijetno, zato vabimo vse Hrastničane in Zasavce, da se nam pridružijo,« je pred velikim dogodkom dejal Vojko Zupančič, predsednik PD Hrastnik, in dodal, »tudi, če niso člani PZS, so dobrodošli. Da so le ljubitelji planin, morda pa se bo kdo od njih tudi še včlanil.«

Previous article
Next article

Isti avtor