ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Se sploh splača delati?

Starša dveh otrok (oba obiskujeta vrtec), ki sta že pet let brezposelna ter prijavljena na ZZZS, prejemata denarno socialno pomoč in otroški dodatek v višini 875 evrov. Občina jima subvencionira najemnino za stanovanje, vrtec za oba otroka in obvezno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da takšna družina na mesec iz javnih sredstev dobi več kot 1800 evrov.
Pri družini, kjer sta starša zaposlena in prejemata minimalno plačo, so ti transferji precej manjši. Skupna plača staršev je 1300 evrov na mesec, iz javnih sredstev pa dobita še okrog 800 evrov. V teh primerih najemnina ni subvencionirana, pa tudi subvencije za vrtec obeh otrok so nižje. Obvezno zdravstveno zavarovanje prav tako ni subvencionirano. Starša morata torej vse to plačati iz svojega žepa.

Družini, v kateri sta oba starša zaposlena, na mesec tako ostane okrog 250 evrov, družini z brezposelnima staršema pa po poplačilu stroškov ostane 850 evrov.

To simulacijo so pripravili na Občini Trbovlje, na ponedeljkovi seji pa jo je svetnikom predstavila trboveljska županja Jasna Gabrič. Simulacija prikazuje socialne transferje družine z brezposelnima staršema in družine, kjer starša delata za minimalno plačo. Prva družina je za državo dražja, poleg tega pa družini za življenje ostane vsak mesec več denarja, kot družini, kjer starša delata, vendar prejemata minimalno plačo. Da je dvig minimalne plače nujen, je ob tem poudarila županja.

ZT

Isti avtor