Pobude in predloge za dopolnitev občinskega prostorskega načrta Trbovelj lahko občani podajo še do 9. maja. Občina Trbovlje je namreč rok za oddajo podaljšala. Občani lahko svoje predloge, recimo za spremembo namenske rabe prostora iz nezazidljivega v zazidljivo zemljišče, podajo na obrazcu, ki ga dobijo na Občini ali na njeni spletni strani.
»Do danes se je pojavilo kar nekaj pobud po spremembah akta,« pravijo na Občini, »poleg tega je precej prebivalcev Trbovelj zamudilo javno obravnavo osnutka tega akta leta 2013, ko je bil čas za dajanje pobud za dopolnitve in spremembe.«

Izpolnjen obrazec pobudniki lahko oddajo osebno na sedežu Občine Trbovlje ali pa po elektronski pošti na naslov obcina.trbovlje@trbovlje.si. V »zadevo« morajo vpisati »pobuda za spremembo OPN«. Več informacij lahko dobijo pri Poloni Schmit (pisarna št. 51, tel. št. 03 56 34 810, elektronski naslov: polona.schmit@trbovlje.si).

Pobude morajo biti konkretne, oziroma ustrezno prikazane in utemeljene (npr. resne investicijske namere podjetij). Po podrobni preučitvi pobud se bo Občina odločila za obseg, vsebino in časovni termin priprave sprememb in dopolnitev OPN. Vlagatelji pobud bodo pisno obveščeni o stališču občine do njihove vloge.

ZT

Prejšnji članekAli je zaljubljena?
Naslednji članekOvnik v Hrastniku