»Vsem, ki izpolnjujejo razpisane pogoje za sredstva Eko sklada in so iz Zagorja, Trbovelj ali Hrastnika,« je povedal direktor podjetja EVJ Elektroprom Tomaž Kralj, »bomo ob dobavi in montaži kurilne naprave podarili dva metra drv ali tono pelet.« Podjetje bo upravičencem pomagalo pripraviti tudi razpisno dokumentacijo za povračilo denarja.
TPK