sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Sava združuje

Prvi junij je mednarodni dan Save, ki ga od leta 2007 obeležujejo štiri države skozi katere teče 994 km dolga reka Sava: Slovenija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Srbija. Vse so že leta 2002 podpisale sporazum za zagotovitev trajnostnega razvoja regij v Savskem bazenu in s tem k boljši kakovosti življenja prebivalcev v porečju Save.

Sava 220 km po Sloveniji

Reka Sava po slovenskih tleh teče 220 km. Prav reka Sava in življenje, povezano z njo, je izhodišče sodelovanja pri projektu oziroma razstavi Sava združuje, ki povezuje tri slovenske muzeje, ki imajo Savo v imenu, oziroma so muzeji ob reki Savi: Posavski muzej Brežice, Zasavski muzej Trbovlje in Gornjesavski muzej Jesenice. Vsi trije muzeji so pripravili skupno, večzvrstno razstavo, ki bo občasna in gostujoča. Gornjesavski muzej Jesenice vključuje področje Save od izvira do Ljubljane, Zasavski muzej Trbovlje od Litije do Radeč, Posavski muzej Brežice od Radeč do Obrežja. V skupni razstavi prikazujejo posebnosti regij, njihovo sovplivanje, pa tudi vpliv muzejskega dela nanje.

Sava začenja pot v Gornjesavski dolini

Vsak muzej svoj del oblikuje v treh temah, ki so povezane v celoto. V Gornjesavskem muzeju Jesenice predstavljajo Gornjesavsko dolino, kjer Sava izvira, začenja svojo pot, spomenik nepremične kulturne dediščine – fužinarsko naselje Stara Sava, pogonsko moč reke Save, družino Bucelleni, ki je zgradila fužino ob Savi, železarstvo in z njo povezano barakarsko naselje za delavce jeseniške železarne.

Vodna pot

V Zasavskem muzeju Trbovlje v treh sklopih izpostavljajo območje in regijo Zasavje, Savo kot vodno pot, prometnico, vir gospodarske dejavnosti in športno rekreativni poligon.

Sava ločnica med Štajersko in Kranjsko

V Posavskem muzeju Brežice so se prav tako osredotočili na tri glavne sklope: istovetnost z imenom območja Posavje, in Savo, kot ločnico (zgodovinsko mejo) med deželama Štajersko in Krajnsko, promet in transport po Savi ter energijo in dobrine iz Save.

Z razstavljenimi predmeti, arhivskim in slikovnim gradivom, želijo opozoriti, ne le na pomen dediščine, ki je skupna, ampak tudi na družbeno odgovornost do naravnih virov. Na začetku bodo izdali 12-stransko brošuro in na koncu obsežno publikacijo (2022).

Tudi šampionski čoln

Zasavski muzej Trbovlje je zbral zanimive informacije in fotografsko gradijo iz porečja med Litijo in Hrastnikom. Pri tem so jim pomagali v Mestnemu muzeju Litija in posamezniki. »Naše zbirke je obogatil zvezek in risbe prometa po Savi Alojza Finka, Gvido Knez se je začasno ločil od sidra Admiral, najdenega v Savi, Peter Kauzer, svetovni prvak v kajaku na divjih vodah pa nam je posodil svoj zmagoviti olimpijski čoln. Dodali smo še repliko tombasa, ki je ena od večjih privlačnosti naše stalne razstave in tri umetniške slike Savske soteske – večne inspiracije umetnikov,« je povedala na odprtju razstave Jana Mlakar Adamič iz ZMT. Poleg nje so razstavo predstavile še Irena Lačen Benedičič in Stanka Glogovič.

Odprtje razstave so načrtovali 1. junija 2020, na Mednarodni dan reke Save v Posavskem muzeju Brežice. Razstava se bo vsako leto selila, na Jesenice leta 2021 in v Trbovlje leta 2022. Zaradi svetovne pandemije koronavirusa so razstavni projekt v Brežicah predstavili 24. septembra 2020.

Savus

Foto: arhivsko gradivo muzejev

Isti avtor