ponedeljek, 22 aprila, 2024

Iz te kategorije

Sanirali bodo igrišča vrtcev

Za meritve se je občina Zagorje ob Savi odločila sama glede na izkušnje z onesnaženostjo tal v dolini Kotredeščice. Na Občini so želeli preveriti, v kakšnem okolju se gibljejo najmlajši. Konec maja 2016 so prejeli poročilo o opravljenih meritvah. Na petih igriščih analize niso pokazale prekomerne onesnaženosti. V tleh na igrišču vrtca Center je bila v manjši meri presežena mejna vrednost za svinec, v tleh ob vrtcu Maja pa je bila v manjši meri presežena opozorilna vrednost za živo srebro.
Za navodila, kako naj zaposleni v teh dveh vrtcih ravnajo, so zaprosili Nacionalni institut za varovanje zdravja. Za stališče in predlog sanacije so zaprosili tudi Inštitut za okolje in prostor. Iz omenjenih navodil izhaja, da je minimalna verjetnost, da bi otroci med igro sprejeli tolikšne količine svinca ali živega srebra, da bi te lahko sprožile spremembe v organizmu.  Kljub temu se je župan skupaj s strokovnimi službami odločil, da pri okoljskih zadevah, kjer ima Občina Zagorje ob Savi možnost posredovati in ukrepati, tudi še tako majhnega zdravstvenega tveganja za otroke Občina ne bo tolerirala. Na začetku poletja se je zato lotila usklajevanja in priprave tehnične dokumentacije.

Elaborat za ureditev zunanjih površin v enoti Maja in Center je dokončan in ga je Inštitut za okolje in prostor tudi potrdil. Občina je do 12. septembra pozvala izvajalce sanacije, da oddajo ponudbe. Dela naj bi bila dokončana do 20. oktobra 2016.

Za varnost otrok, ki obiskujejo predšolsko vzgojo v enotah Maja in Center, bo v času del poskrbljeno v skladu z varnostnim načrtom in  zahtevami koordinatorja varstva pri delu. Dinamika del bo prilagojena delovnem procesu vrtca. Izvedbo sanacije bo nadziral tudi Inštitut za okolje in prostor.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor