sreda, 17 julija, 2024

Iz te kategorije

Sanacijska dela v Zagorju

Izbrani izvajalci del na območju občine Zagorje ob Savi izvajajo različna dela za odpravo posledic naravnih nesreč iz preteklih let.

Medija-Plavišnik-Borje

Tako se nadaljuje druga faza sanacije javne poti Medija-Plavišnik-Borje in del na vodotoku, v vrednosti 300.000 evrov. Dela opravlja družba NG Nizke gradnje iz Novega mesta. Med drugim bodo uredili odvodnjavanje in položili nov asfalt. Dela bodo potekala do poletja 2021. Občina Zagorje bo za naložbo dobila 220.000 evrov z Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje naravnih nesreč, 80.000 evrov pa bo prispevala iz občinskega proračuna.

Plaz Pušava

Prav tako se nadaljuje sanacija plazu Pušave na lokalni cesti Spodnje Izlake-Pušave. Plaz se je sprožil v letu 2019, Občina Zagorje pa za sanacijo še ni pridobila sklepa o sofinanciranju države, zato bo 180.000 evrov zagotovila sama. Dela, s katerimi bodo zagotovili prevoznost ceste in jih opravlja podjetje NG Nizke gradnje iz Novega mesta, se bodo zaključila poleti 2021.

Žvarulje-Medija

Lansko poletno neurje je poškodovalo tudi lokalno cesto Žvarulje-Medija, kjer bodo delavci NG Nizke gradnje Novo mesto uredili odvodnjavanje in položili nov asfalt, dela pa bodo prav tako končana do poletja 2021. Vrednost naložbe znaša 350.000 evrov, od tega bo 240.000 evrov prispeval Sektor za zmanjševanje naravnih nesreč MOP, 110.000 evrov pa Občina Zagorje ob Savi.

Plaz Mosar

Ob sanaciji plazu Mosar na lokalni cesti Kolovrat-Orehovica je izvajalec del AGM Nemec z Marnega uredil odvodnjavanje, na cesti položil nov asfalt in postavil mikropilote. Naložba je vredna 60.000 evrov, 50.000 evrov bo Občina Zagorje ob Savi pridobila iz Sektorja za zmanjševanje naravnih nesreč, 10 tisočakov pa bo prispevala iz proračuna. Dela bodo končana novembra letos.

Podlipovica-Gladež

Ta mesec pa bodo zaključili še gradnjo javnega vodovoda Izlake, odsek Podlipovica-Gladež.  Delavci podjetja EVJ Kisovec gradijo krožni povezovalni cevovod javnega vodovoda Izlake – visoka cona. Naložba je vredna 40.000 evrov, v celoti jo bodo plačali iz občinskega proračuna.

Savus

Foto: Občina Zagorje

Previous article
Next article

Isti avtor