sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Sanacija vrtca in zdravstvenega doma

Občina Hrastnik je bila uspešna pri črpanju sredstev za energetsko prenovo vrtca in zdravstvenega doma v Hrastniku v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2022.

Sofinancerska sredstva Republike Slovenije in Evropske unije predstavljajo 458 tisoč evrov. To je dobra tretjina vrednosti projekta, ki je ocenjen na 1.276.000 evrov.

V sklopu razpisa bosta sanirana objekta Vrtca Hrastnik – enote Sonček in Zdravstvenega doma Hrastnik, v katerih se bo z izvedeno sanacijo izboljšalo pogoje dela in zmanjšalo stroške ogrevanja in električne energije. Projekt celotne energetske sanacije obeh javnih objektov bo obsegal sanacijo strehe, izolacijo ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo vkopanih kletnih zidov in vgradnjo prezračevalnega sistema.

Z aktivnostmi je občina že pričela, trenutno je v teku javno naročilo za izbor izvajalca za sanacijo vrtca v letošnjem letu. Sanacija zdravstvenega doma je predvidena v naslednjem letu.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor