Občina Zagorje ob Savi je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023. Ministrstvo za infrastrukturo bo sofinanciralo energetsko sanacijo objektov vrtca Maja in telovadnice v Osnovni šoli Ivana Kavčiča na Izlakah.

Ocenjena skupna vrednost obeh naložb znaša okrog 1,1 milijona evrov, država bo sofinancirala nekaj nad 400 tisoč evrov. Naložba vključuje celovito prenovo obeh javnih objektov.

Vrtec Maja na Pečarjevi ulici je bil zgrajen leta 1984. V sklopu naložbe bodo izvedli toplotno izolacijo fasade, zamenjali vsa zunanja okna in vrata, na novo toplotno izolirali ploščo nad pritličjem in izdelali servisne poti v zgornji etaži. Na strojnih inštalacijah so predvidena nova grelna telesa s termostatskimi ventili, za pripravo tople sanitarne vode v obdobju, ko sistem daljinskega ogrevanje ne deluje, je načrtovana vgradnja toplotne črpalke. V okviru celovite energetske sanacije bo urejeno tudi prisilno prezračevanje z rekuperacijo, zamenjana bodo energetsko potratna svetila. Po izvedbi razširjenega energetskega pregleda so v načrtu tudi prenova toplotne postaje, hidravlično uravnoteženje celotnega sistema in ureditev prezračevanja kuhinje.

Telovadnica OŠ Ivana Kavčiča na Izlakah je bila zgrajena leta 1978. V sklopu naložbe načrtujejo naslednja dela: izolacija temeljev po zunanjem obodu s toplotno izolacijo pod nivojem terena do globine temeljev, izolacija fasade, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, zvočna in toplotna izolacija stropa, vgradnja mehanskega prezračevanja z rekuperacijo, delna zamenjava ogreval in vgradnja termostatskih ventilov na ogrevala, posodobitev razsvetljave in vgradnja zunanjih senčil na vseh oknih. V okviru projekta bodo položili tudi nov športni pod in prilagodili del telovadnice nekaterim specifičnim zahtevam za izvajanje treningov društva Pon Do Kwan Izlake.

Na Občini Zagorje računajo, da bodo po zaključeni energetski sanaciji obeh objektov na leto prihranili 88,6 MWh energije oz. 15 ton CO2. Dela se bodo začela in končala v letu 2023, glavnina del bo izvedenih med poletnim šolskimi počitnicami.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Prejšnji članekDanes dogaja
Naslednji članekDanes dogaja