Kot smo poročali, se je na regionalno cesto pri cementarni Trbovlje včeraj zjutraj zdrsela večja količina materiala in pri tem zasula vozilo, ki se je v tistem trenutku nahajalo na cesti. Poškodovani sta bili dve osebi, voznik je še vedno na zdravljenju v Splošni bolnišnici Trbovlje.
Danes dopoldan so si namestnica direktorja Direkcije RS infrastrukturo Ljiljana Herga, geolog dr. Mihael Ribičič, geologinja Suzana Svetličič in županja Občine Trbovelj Jasna Gabrič ogledali zasuto območje regionalne ceste. Geologa sta povedala, da gre za skalni podor in ne za plaz. Skalni podori so redkejši pojav, ki ga je izredno težko napovedati, so pa posledica več desetletnih, celo stoletnih klimatskih dejavnikov, kot je na primer zmrzovanje vode v razpokah.

Material (velike skale, zemlja, drevesa) je zdrsel z višine približno 170 metrov v dolžini približno 270 metrov in zasul cesto v dolžini približno 50 metrov. Cesta je bila močno poškodovana, poškodovana je tudi infrastruktura, ki se nahaja v cestnem telesu (vodovod, elektrika, telekomunikacijski vodi). Koncesionar je nemudoma postavil zaporo in vzpostavil obvoz.

Jutri v jutranjih urah bodo opravili strokoven ogled mesta, iz katerega se je sprožil skalni podor in ocenili stopnjo nevarnosti dodatnega proženja materiala. Od tega je odvisno, kdaj bo možno pričeti z odstranjevanjem materiala na cesti oziroma aktivnostmi za vzpostavitev prevoznosti. Pod cesto je tudi pokriti vodotok (struga potoka s hudourniškem značajem), kar močno otežuje samo sanacijo.

Koncesionar Direkcije RS za infrastrukturo ima v pripravljenosti vso potrebno opremo in mehanizacijo za odstranitev treh skal, od katerih tehta vsaka med 200 do 250 ton. Z deli bodo delavci pričeli takoj, ko bo izdana ocena, da je delo pri odstranjevanju materiala varno. Prva oceno lahko javnost pričakuje jutri. Če bo ocena pozitivna, bo koncesionar nemudoma pričel z deli za vzpostavitev prevoznosti.

V toku treh dni bosta geologa izdelala inženirsko poročilo, ki bo podlaga za nadaljnje ukrepanje oziroma sanacijo posledic podora in mesta podora.

MP