sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Sanacija plazu na cesti Krnice

Do razpok in posedanja je prišlo na 150-metrskem odseku ceste. Na celotnem poškodovanem odseku je potrebno postaviti podporno konstrukcijo, saj lahko na tem delu kjerkoli potegne plaz. Projekt predvideva postavitev podporne konstrukcije v dolžini 126 metrov, osnova bodo mikropiloti v trdni podlagi. Zaradi bližine železniške proge bo med postavljanjem podporne konstrukcije potrebno varovanje gradbene jame.

Ker pa je to edina dovozna cesta, bo gradnja delno potekala pod prometom in bo zato pred pričetkom postavitve podporne konstrukcije potrebno izvesti razširitev z vkopom v pobočje. Vkopna brežina bo po končani izvedbi zavarovana z oporno kamnito zložbo, dolgo 186 metrov. Samo vozišče bodo na celotnem odseku v celoti obnovili. Povprečna širina vozišča bo približno 4 metre. Uredili bodo tudi odvodnjavanje.

Vrednost projekta znaša približno 650.000 evrov. Občina je podpisala sporazum za sofinanciranje z Ministrstvom za infrastrukturo, ki financira 90 %, občina pa 10 % investicije. Dela na omenjenem plazu že potekajo, izvajalec AGM Nemec pa mora naložbo dokončati v decembru 2018.

ZT

Isti avtor