Največ dela so imeli na cestah. Tak so morali na lokalni cesti Šklendrovec – Rodež – Podkum zaščititi večji usad v dolžini 30 metrov (6 metrov višine). Poškodovan je tudi makadamski del ceste v dolžini 2 km. Občina Zagorje je zagotovila prevoznost ceste, za sanacijo usada pa bo potrebnega več časa.
Močno je bila poškodovana tudi cesta Padež – Osredek – Sopota v dolžini poldrugega km. Tudi na tej cesti so že zagotovili prevoznost. Makadamski del so sanirali na asfaltnem delu, kjer je voda spodjedla asfalt, pa so cesto zalili z betonom.

Poškodovani so bili tudi dve javni poti v Šklendrovcu. Obe makadamski poti so že prevozni.

MP