Občina Zagorje se je za prenovo igrišč odločila na podlagi izsledkov meritev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Spomladi 2016 je Občina Zagorje ob Savi glede na pretekle izkušnje z onesnaženostjo tal v dolini Kotredeščice želela preveriti, v kakšnem okolju se gibljejo najmlajši, in na lastno pobudo naročila meritve. Ker so te pokazale, da je bila v tleh na igrišču vrtca Center v manjši meri presežena mejna vrednost za svinec, v tleh ob vrtcu Maja pa je bila minimalno presežena opozorilna vrednost za živo srebro, se je Občina Zagorje ob Savi odločila za preureditev otroških igrišč v obeh vrtcih. Kljub oceni Inštituta za okolje in prostor, da je minimalna verjetnost, da bi otroci med igro sprejeli tolikšne količine svinca in živega srebra, da bi le te lahko sprožile spremembe v organizmu, se je župan skupaj s strokovnimi službami odločil, da pri okoljskih zadevah, kjer ima Občina Zagorje ob Savi možnost posredovati in ukrepati, tudi še tako majhnega zdravstvenega tveganja za otroke ne bo tolerirala.
Sredi septembra je Občina izbrala podjetje Dolacom za izvedbo del, ki jih je predhodno potrdil, med izvedbo pa tudi nadziral, Inštitut za okolje in prostor.

Celotno vrednost investicije, ki znaša 64.000 evrov, je Občina Zagorje ob Savi pokrila iz proračunskih sredstev.

ZT