Imaš dost jamranja?

Želiš aktivno prispevati k reševanju izzivov?

Imaš predloge za aktivnosti ali dogodke, ki jih lahko skupaj uresničimo?

Opaziš probleme mladih?

Sodeluj v projektu #sampuvej.

Gre za podvig po vzoru participativnega proračuna, s katerim mladi soodločate o aktivnostih in programu Mladinskega centra Zagorja ob Savi ter soustvarjate podobo naše doline.

V čem je »keč«?

Ga ni. Če si mlada oseba in pri sebi ali med svojimi vrstniki opaziš problem, vidiš pomanjkljivost, zaznaš težavo in imaš idejo, kako to nagovoriti, ali pa se spomniš kakšne odbite ideje v korist mladih nam #sampuvej.

Svojo idejo, ki nagovarja izzive, s katerimi se soočajo mladi v občini Zagorje, zapiši na spletni obrazec in ga oddaj. Predlogi se zbirajo do 15. marca, nato jih komisija prečeše in preveri, ali so skladni s kriteriji. Sprejeti predlogi gredo 1. aprila na glasovanje, ki poteka do 15. aprila.

Kaj pa po glasovanju?

Predlogi, ki bodo prejeli največ glasov in so znotraj finančnih okvirjev projekta, bodo izvedeni do konca leta 2023 v pristojnosti Mladinskega centra Zagorje ob Savi. Vsi mladi ste vabljeni, da sodelujete pri realizaciji idej.

Kakšni so pogoji?

Ideje predlagajo in za njih glasujejo mladi, stari med 15 in 29 let, ki imajo stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi.

Predlagana naj bo ideja, ki :

  • nagovarja izzive mladih v občini,
  • je v splošno javno korist in je namenjena mladim,
  • finančno ovrednotena med 300 in 900 evri, z vključenim DDV,
  • v celoti izvedljiva do konca leta 2023,
  • bo izvedena v pristojnosti MC ZOS v sodelovanju z mladimi,
  • skladna s programom in akti MC ZOS

Ideje, ki jih boste predlagali, so lahko tako vsebinske narave, npr. turnir, koncert, kot tudi bolj oprijemljive, npr. klopca na priljubljenem zbirališču mladih.

Kaj pa če ne vem, ali je moja ideja dovolj dobra?

Vsaka ideja v okvirju zgoraj omenjenih kriterijev je dobrodošla. Kontakt na jani@mczos.si oz. 040 699 097.

Projekt #sampuvej izvaja Mladinski center Zagorje ob Savi v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani. Finančna vrednost projekta znaša 6000 evrov, od katerih vsaka izmed partneric prispeva pol.

Projekt smo prvič izvajali v letu 2022, takrat je na naš naslov je prispelo kar 18 predlogov, izglasovanih in izvedenih pa je bilo 6 predlogov. Več o lanskem in letošnjem projektu najdeš na spletni strani www.mczos.si

PR objava