Za množičnost šaha med pionirji v tistem času so imeli velike zasluge požrtvovalni mentorji, med katerimi so zlasti izstopali Tone Poznič, Tone Klopčič, Marica Sajovic in Oskar Orel st.. Za množične prireditve, ki so bile vzorno pripravljene, je skrbelo Društvo prijateljev mladine pod vodstvom Franca Kluna. Že v letu 1965 se je aktivnost šahovskega krožka na osnovni šoli Toneta Okrogarja, ki ga je vodil učitelj na tej šoli Tone Poznič, zelo povečala. Posledica je bila, da se je ekipa starejših pionirjev leta 1967 uvrstila na republiško prvenstvo. Uvrstitev na 4. mesto je bila uvertura k prodoru pionirskega šaha v republiški vrh. Temu je sledilo obdobje vsakoletnih visokih uvrstitev v republiškem merilu, ekipno ali med posamezniki. Mladi igralci so želeli tudi po končani osnovni šoli aktivno in organizirano igrati šah, za kar pa v tistem času ni bilo možnosti. Njihova želja in prigovarjanje o ustanovitvi šahovskega kluba je bila glavna vzpodbuda, da je bil po polletnih pripravah in  vseh administrativnih formalnosti 1. septembra 1967 sklican ustanovni sestanek Šahovskega kluba  Zagorje, katerega so se udeležili naslednji šahisti : Lado Gregl, Ivo Hribovšek, Ivan Bajde, Mirko Kerin, Milan Zornik, Ludvik Blatnik in Tone Poznič, predsednik OK SZDL Vinko Kramar in novinar Janez Turk.

V svoji polstoletni zgodovini  je Šahovski klub dosegel veliko tekmovalnih uspehov, naslovov državnih prvakov v različnih kategorijah, uspešno nastopal v II. in I. slovenski šahovski ligi-vzhod. Prav v letošnjem jubilejnem letu pa bo prvič v zgodovini nastopil v najvišjem ligaškem tekmovanju med desetimi najboljšimi šahovskimi moštvi v državi. Tekmovanje se bo pričelo 29. septembra in končalo 12. decembra 2017.
Vendar ni vsa veličina delovanja društva zgolj v visokih uvrstitvah, zmagah in medaljah. Šahovski klub vsa leta svojega obstoja deluje po osnovnih šolah z vodenjem šahovskih krožkov, posreduje in vzgaja pri mladih tiste kvalitete in vrline, ki jih v obilju nudi šahovska igra in ki ostanejo tudi potem, ko morda mladinec ali mladinka prenehata z aktivnim igranjem šaha.

Šahovski klub je v vseh letih delovanja organiziral  in izvedel številna šahovska tekmovanja na klubskem, regijskem in državnem nivoju in celo tekmovanja z mednarodno udeležbo v Delavskem domu Zagorje, v hotelu Medijske toplice, v bowling centru Planet 300, na Zasavski Sveti Gori, na Čemšeniški planini in s tem prispeval svoj delež k spoznavanju in prepoznavnosti zagorske občine. Šah je igra, primerna za mlade in stare, tudi za invalide, in ni zanemarljiva vloga Šahovskega kluba kot tehničnega izvajalca številnih tekmovanj v organizaciji Društva upokojencev Zagorje, Društva invalidov Zagorje, mladinske organizacije, delovnih organizacij. Vse uspehe so šahistke in šahisti dosegli z relativno skromnimi sredstvi, a z veliko dobre volje, odgovornosti in prostovoljnega dela. 

Prvi prostori, v katerih je deloval ŠK Zagorje, so bili v Delavskem domu Zagorje. Aprila 1969 se je Šahovski klub preselil v prostore Športnega doma Proletarec, od leta 1988 dalje pa klub deluje v klubskih prostorih Društva upokojencev Zagorje, ki jih ima v najemu trikrat tedensko v popoldanskem času. Prvi predsednik kluba je bil Anton Poznič, ki je postavil temelje delovanja društva in predsedoval klubu v obdobju 1967-1978. Sledili so  Sašo Anžur 1978-1982, Rudi Regancin 1982-1986, Sašo Anžur 1986-1990, Vinko Koščič 1990-1994, Rudi Regancin 1994-2014, od leta 2014 dalje pa je predsednik kluba Predrag Grujič.

Eden glavnih dogodkov, v okviru katerega je klub proslavil 50-letnico neprekinjenega uspešnega delovanja, je bila  izvedba nagradnega  šahovskega turnirja – že šestnajstega Pozničevega  memoriala, ki ga klub vsako leto organizira v okviru prireditev ob praznovanju občinskega praznika v spomin na soustanovitelja in prvega predsednika Šahovskega kluba Zagorje Toneta Pozniča. Istočasno ob turnirju člani obudijo in počastijo tudi spomin na vse druge že pokojne člane in članice kluba.

Turnir je bil  3. septembra v Stekleni dvorani KC Delavski dom v Zagorju in se ga je udeležilo 60 šahistov in šahistk iz vse Slovenije in tudi iz Hrvaške. Pred pričetkom tekmovanja so ljubitelje šahovske igre pozdravili in nagovorili predsednik ŠK Zagorje Predrag Grujič, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in predsednik Šahovske zveze Slovenije Tomaž Subotič. Vmes je bil tudi krajši kulturni program. V avli Delavskega doma je Šahovski klub postavil razstavo ob 50 letnici delovanja društva. Ob tej priliki je Šahovski klub izdal tudi publikacijo z naslovom 50 let Šahovskega kluba Zagorje ob Savi 1967-2017, ki jo je napisal član kluba Sašo Anžur. V njej je v  uvodu prikazan razvoj šaha v svetu in  v zagorski dolini pred ustanovitvijo kluba, sledi kronika polstoletnega uspešnega delovanja društva, na koncu pa so prikazane tudi izbrane partije članov kluba, so zapisali v sporočilu za javnost v Šahovskem klubu Zagorje ob Savi.

ZT