Trboveljska izpostava Ajpes je predstavila rezultate poslovanja zasavskih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2016. Za razliko od leta 2015, ko so imeli ti 1,5 milijona evrov čiste izgube, so lani zabeležili najvišji neto čisti dobiček v zadnjih desetih letih. »Upam, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje,« je ob tem dejala vodja trboveljske izpostave Ajpes Irena Murnc.
Za leto 2016 je letna poročila predložilo 1020 družb, 1420 podjetnikov in 8 zadrug iz Hrastnika, Litije, Trbovelj in Zagorja ob Savi. Gospodarske družbe so leto zaključila z 32 milijoni evri neto čistega dobička, podjetniki s 7,5 milijona evrov neto podjetnikovega dohodka.

Tako kot v preteklih letih imajo v Zasavju še vedno največji vpliv družbe s področja predelovalnih dejavnosti. Teh je bilo lani 153, zaposlovale so polovico vseh delavcev, ustvarile 46 odstotkov vseh prihodkov in 74 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. 4,6 milijona evrov neto čistega dobička so ustvarile družbe s področja informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, 3 milijone s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, 2,7 milijona evrov s področja gradbeništva in 2,6 milijona s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Največ skupnih prihodkov in prihodkov na tujem trgu so ustvarile družbe s sedežem v Zagorju, ki so zaposlovale tudi največ oseb. K čistemu dobičku zasavskih družb so 24,8 odstotka prispevale mikro družbe, ki jih je bilo 618, kar 22,4 odstotka pa velike družbe, ki so bile le tri: Steklarna Hrastnik, Eti in Studio Moderna. Čisti dobiček so v primerjavi z letom 2015 lani povišale družbe iz Zagorja, Hrastnika in Trbovelj, medtem ko se je ta v Litiji znižal.

So pa zasavske družbe v primerjavi s slovenskimi v letu 2016 zabeležile višjo rast prihodkov, čistega dobička in prihodkov.

Pozitivni poslovni izid so v letu 2016 izkazali tudi zasavski podjetniki, ki so neto podjetnikov dohodek v zadnjih letih še nekoliko povišali. »Poslovanje podjetnikov je dokaj konstantno,« je dejala Murnčeva, »čeprav zaradi večanja števila normirancev izgubljamo realno sliko rezultatov njihovega poslovanja.« Med 1900 podjetniki, ki so bili registrirani decembra 2016, je bilo kar 460 normirancev, ti pa niso zavezani k oddaji letnega poročila. Sicer se je pri podjetnikih v letu 2016 zvišalo število zaposlenih za 49 oseb, povprečna plača, ki je znašala 939 evrov in za 9 odstotkov tudi prihodki.

Tatjana Polanc Kolander

Prejšnji članekRazbijali bodo predsodke o migrantih
Naslednji članekPreteklost v zasavskih muzejih