Kljub temu, da je gmotno stanje godbe z usihanjem gospodarske dejavnosti glavnih podpornikov precej slabše kot pred leti, nadaljujejo na dobrih temeljih: z ohranjanjem tradicije godb na Slovenskem, ohranjanjem tradicije rudarstva in s kvaliteto. Tudi na novoletnem koncertu so blesteli z odlično izvedbo in privlačnim programom. Gostje so bili Big Band Rudarske godbe Hrastnik in svetovni prvak na harmoniki Nejc Pačnik.
V primerjavi s steklarsko godbo, ki ima še vedno svoje podpornike – tako v tovarni kot pri zaposlenih, je ostala rudarska godba s prenehanjem rudarstva na slabšem. Razmere so celo tako slabe, da si z zmanjšanimi sredstvi niti novih uniform ne morejo nabaviti. Stare so dotrajane.

Jurij Bantan, predsednik godbe, je predlagal podporno članstvo, ki bi si s članarino 20 evrov občutno popravili gmotni položaj, člani pa bi imeli celo leto prost vstop na vse njihove koncerte. Podrobnejše informacije lahko podporniki dobijo pri vodstvu godbe.

Fanči Moljk