sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Rudarska godba in ŽPZ Svoboda Dol

V Hrastniku je v vikendu 23. do 26. maja potekal festival Rdeči revirji, na katerem se je odvilo več kot 40 izjemnih dogodkov. Med njimi sta bila tudi koncerta pred Delavskim domom dveh domačih skupin: Rudarske godbe Hrastnik in ŽPZ Svoboda Dol pri Hrastniku.

Nadaljujemo z objavami foto reportaž fotografskega mojstra Branka Klančarja s festivala Rdeči revirji. Na njegovih fotografijah tokrat prevladuje glasba.

Rudarska godba Hrastnik

V Hrastniku je rudarska godba, sestavljena iz petih članov, pričakala prvi vlak 16. septembra 1849. Pobudniki prvih godb v Zasavju so bila vodstva rudnikov, ki so skušala (po srednjeveškem cehovskem vzoru) vzbuditi zavest pripadnosti rudarskemu stanu, ki naj bi preprečila prelahko menjavo »šihtov«. Za ustanovitveno leto godbe velja leto 1853. Godba je takrat že dobila prvega kapelnika Jerneja Puncerja in je delovala v zasedbi 12 mož.

Godba je v več kot 160 letih doživljala vzpone in padce. Vendar je obstala in pomeni še danes enega temeljnih nosilcev kulturne dejavnosti v Občini Hrastnik. Danes godbo vodi predsednik Valter Vengušt, orkestru pa dirigira Uroš Razpotnik. Med vidnejšimi uspehi godbe je nastop na tekmovanju koračnic v Mengšu, kjer je godba osvojila pokal za najboljšo koračnico iz arhiva in pokal za najboljšo izvedbo koračnic. Po štirikratni zmagi ga je dobila v trajno last. Poslanstvo godbe je skozi vso zgodovino do danes ostalo isto: igrati v veselje ljudem ob raznih priložnostih. Redno izvaja tudi letni in novoletni koncert.

ŽPZ Svoboda Dol pri Hrastniku

Ženski pevski zbor KD Svoboda Dol pri Hrastniku deluje neprekinjeno vse od aprila leta 1979, kar je redkost za ženske zbore. Zbor je septembra 2021 ponovno prevzela zborovodkinja Simona Weber Goljuf. Pod njeno taktirko trenutno poje 20 pevk. Zbor se vsako leto predstavi s samostojnim koncertom, se udeleži občinske revije pevskih zborov in tradicionalnega pevskega tabora v Šentvidu pri Stični, ter sodeluje na občinskih kulturnih prireditvah. Zbor je leta 2019 praznoval 40-obletnico neprekinjenega delovanja in ob jubileju prejel srebrno občinsko nagrado ter nagrado JSKD.

Pevke se odzovejo vsem vabilom raznih društev, krajevnih skupnosti, pojejo na otvoritvah raznih objektov, proslavah, prireditvah humanitarnih organizacij, v domu ostarelih in še bi lahko naštevali. V vseh teh letih je zbor prejel številna priznanja na kulturnem področju. Pevke se zavedajo, da prepevanje v zboru ne služi samo njim, ampak s svojim delom ohranjajo tradicijo zborovstva v domačem kraju, ter širijo lepo slovensko pesem med krajane in v širši kulturni prostor.

Savus

Foto: Branko Klančar


 

Isti avtor