Pri izvajanju programa rožnatega oktobra v Zasavju so najbolj aktivne članice Skupine za samopomoč bolnikom z rakom Trbovlje – Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Že septembra so poskrbele za ovijanje drevesa v rožnato pletenino v Hrastniku ter se 1. oktobra udeležile prireditve Tek in hoja za upanje v zagorskem Evroparku, kjer so se predstavile tudi z zloženko in brošuro na stojnici.S predstavnico združenja Europa Donna Mojco Buh so v rožnate pletenine ovile štiri drevesa tudi v mestnem parku Trbovlje.

Jutri, 17. oktobra, bodo dopoldne ovijale drevesa pri Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje, v sredo, 18. oktobra, ob 10. uri pa pripravile osrednji dogodek pred Zdravstvenim domom Trbovlje. Po krajšem kulturnem programu bodo ovile eno drevo pred ZD in eno pred bolnišnico. Prostovoljke pa bodo vsem na voljo tudi na stojnici od 9. do 12. ure pred ZD in od 14.30 do 16.30 ure pred bolnišnico, kjer bodo delile tudi svoje izkušnje pri premagovanju raka in življenju po premagani bolezni. V sredo bodo stojnico med 9. in 13. uro postavile tudi pred hrastniškim zdravstvenim domom, v četrtek pa od 9. do 12. ure v zagorskem zdravstvenem domu in Srednji šoli Zagorje. V naslednjem tednu, 23. oktobra, bodo z boleznijo in preventivo osveščale tudi dijaki trboveljske gimnazije.

Z rožnatimi pleteninami povezujejo osveščanje z ustvarjalnostjo ter povezovanjem številnih članic Europe Donne, različnih organizacij ter ustvarjalnih posameznikov, ki skupaj povezujejo »rožnate niti za zdravje«. V letošnjo akcijo ovijanja dreves je vključenih več kot 60 krajev po Sloveniji. Ustvarjalnost neposredno povezujejo s skrbjo zase in svoje zdravje ter spodbujajomedgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje.

Namen tovrstnih aktivnosti je spodbuditi ustvarjalnost žensk. Kot pravijo, s kvačkanjem in pletenjem razvijamo fino motoriko rok, mišljenje, ročne spretnosti, vztrajnost, razumevanje in upoštevanje navodil. Vse te lastnosti pa so potrebne tudi za uspešno soočanje z boleznijo. »Spodbujamo druženje, ki je še kako pomembno za kakovostno življenje. Zdravim, bolnim in ozdravljenim ženskam ustvarjalni proces prinaša sprostitev, osebno zadovoljstvo, krepi samozavest in odganja negativne misli,« pravijo prostovoljke združenja Europa Donna. S projektom pa spodbujajo tudi medgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje, saj vključujejo rokodelska društva, domove za upokojence, ljudske univerze, občine, različna društva in nevladne organizacije, bolnice z rakom in njihove svojce ter posameznike v skupni cilj osveščanje o raku dojk.

ZT