Kaj ste si zadali, ko ste prevzeli vodenje krajevne skupnosti?
Želel sem uresničiti čim več infrastrukturnih projektov, zlasti urediti ceste. Ko sem prevzel vodenje KS, smo se tudi dogovorili, da je načeloma bolje, da se koderkoli v kraju kaj naredi, kot nikoder nič. Torej, ne le v tvojem zaselku, kot je morda to veljalo kdaj prej. Mislim, da je to tista prava formula, ki omogoča  razvoj celotnega kraja.

Ste načrte uresničili?

Kar nekaj cest nam je uspelo asfaltirati. Med njimi več kot dva kilometra odseka ceste Podkum – Rodež, cesto Padež – Podpadež, Sopota – Borovak, cesto v Gorenjo vas, uredili smo odbojno ograjo proti Malemu Kumu. Zelo velik projekt je bil tudi vodovod Podkum – Šklendrovec, ki obsega približno 50 odjemnih mest. Trenutno je še v upravljanju krajevne skupnosti. Uredili smo ga z lastnimi sredstvi in pomočjo Občine Zagorje.

Ste s tem sodelovanjem zadovoljni?

Rekel bi, da je naše sodelovanje kar zgledno. Pohvalil bi župana in občinsko upravo, ker so vedno pripravljeni pomagati. Zavedam pa se, da ima vsaka vreča svoje dno in se vseh projektov ne da speljati, vsaj ne takoj. Sem tudi član občinskega sveta, kjer se v druge debate ne vključujem, ko pa gre za problematiko krajevnih skupnosti, zlasti hribovskih, se pa vedno oglasim.

Ste sodelovali tudi pri spreminjanju odloka o financiranju krajevnih skupnosti?

Ja, glejte, za te spremembe sem bil jaz pobudnik. Že v prejšnjem mandatu, ko sem bil samo predsednik KS, sem se boril, da bi se ta odlok spremenil, ker je bil zastarel. V zdajšnjem mandatu pa sem pobudo naslovil tudi na občinski svet,  problematiko sem vedno izpostavljal tudi na sestankih predsednikov krajevnih skupnosti. Zdaj smo jo razrešili. KS Podkum je imela približno 15 kilometrov cest, ki niso bile kategorizirane, in jih je tudi vsa leta vzdrževala, zanje pa ni prejemala nobenih sredstev. S spremenjenim odlokom se nam je proračun popravil za 11.000 evrov.

Ste z njim zdaj zadovoljni?

Ko sem prevzel vodenje krajevne skupnosti je naš proračun znašal okrog 28.000 evrov, zdaj letno prejmemo okrog 48.000 evrov, tako da, ja … S temi sredstvi lahko tudi sami naredimo še kakšen meter asfalta, če le ne bo kakšnih večjih elementarnih nesreč ali povodnji.

Katere ceste v Podkumu pa so še nujno potrebne obnove?

Po dvajsetih letih borbe se bo le začela graditi državna cesta Podkum – Sopota. Za ta projekt smo se pri Direkciji za ceste res borili, na obisk smo povabili še prejšnjega ministra za infrastrukturo, poskušali vplivati na odločevalce prek naših poslancev, pomagali so nam tudi na Občini Zagorje. Pritiske smo vršili z vseh strani, ker se čez noč ne da nič spremeniti. Država je najprej pripravila dokumentacijo, zdaj pa je v proračunu zagotovljen tudi denar. Gre za projekt, vreden dva milijona evrov, izvajalec je že izbran in če ne bo pritožb, bodo dela stekla v avgustu.

Pri krajevnih pa načrtujemo rekonstrukcijo ceste Šklendrovec – Gorenja vas v dolžini 1800 metrov. Nekaj bo dala Občina, nekaj prebivalci, ki živijo na tistem odseku, in nekaj krajevna skupnost.

Kateri so vaši vsakdanji izzivi? Vas krajani pogosto kličejo?

Največ težav je s prevoznostjo cest, ampak zaradi tega je telefon »glasen« predvsem pozimi. Nekaj dela imamo še na vodovodnem področju, ker prebivalci Osredka niso preskrbljeni z zadostnimi količinami vode. Te zadeve postopoma rešujemo. Ogromno denarja pa namenimo za vzdrževanje makadamskih cest, ker so na strminah in vsaka malo večja nevihta odnaša pesek z njih.

Je vodenje KS naporno?

Zahteva kar nekaj dela in potrpežljivosti, v določenih pogojih je včasih tudi naporno. Želje so velike, vreča je takšna, kakršna je, vse se ne da storiti v enem letu, mandatu. Potreben je čas. Upam, da bomo s potrpežljivim delom tudi večino naših projektov uresničili. Bi se pa rad zahvalil za ves trud članom sveta KS in vsem, ki so aktivni v številnih društvih. Zelo so prizadevni in vedno pripravljeni na sodelovanje.

Kaj pa v Podkumu najbolj pogrešate?

Najbolj pogrešamo večnamenski prostor za prireditve. Krajani so pred leti zgradili zadružni dom, ki pa so ga prenesli pod Kmetijsko zadrugo Izlake, ta pa ga je kasneje prodala. Naredili smo napako, ker nismo temu sledili in dom odkupili, ker je bila cena zelo nizka. Vendar imam podatek, da je šel trenutni lastnik Kovingrad Trebnje v stečaj, zato bomo poskušali stavbo pridobiti nazaj. Pri tem nam pomaga tudi Občina Zagorje. Objekt ni veliko vreden, potreben je prenove, a največ je vredna lokacija.

Zdaj v centru kraja nimamo nekega večjega večnamenskega prostora, zato se krajani največkrat srečajo pri cerkvi po maši in v obeh gostilnah, Čopovi in v lovski koči. Pa seveda na raznih prireditvah.

Kaj pa vam je v Podkumu najbolj všeč?

Sem rojen Podkumčan in ne bi šel od tu za eno lepo. Tukaj so mi všeč narava, mir, slikovita pokrajina, pa tudi pridni, marljivi ljudje. Zame kot kmeta je velikega pomena tudi to, da vidim vse te površine obdelane in vsako mejo pokošeno. Lepo je.

Tatjana Polanc Kolander

Prejšnji članekNaredite stojo na glavi?
Naslednji članekMlada zagorska noč