Namibija je izredno turistično razvita dežela, zato je namestitev za popotnike in ostale turiste zelo raznolika, tako za plitve kot tudi za globoke žepe. Obiskovalci Namibije lahko uporabljajo namestitev v kampih, bungalovih različnih cenovnih razredov, apartmajih, pa tudi v hostlih in hotelih.

Kampiranje v Namibiji

Razlika v cenah za namestitev na kampirnih mestih in v bungalovih / apartmajih je zelo velika, precej večja kot je na primer pri nas ali na Hrvaškem. V turističnih vodnikih in drugih informacijah za turiste je opredeljeno, da tako imenovano »divje kampiranje« ni dovoljeno, ampak to se nekako tolerira na širokih prostranstvih izven nacionalnih parkov in privatnih naravnih rezervatov in sicer na mestih, kjer ni velike ponudbe za kampiranje. Pri divjem kampiranju je izredno priporočljiva skrb za čistočo in čuvanje narave, kar tisti popotniki, ki se tega poslužujejo, tudi z veliko skrbnostjo izvajajo. Največji problem pri divjem kampiranju so prostoživeče živali, predvsem zveri in veliki sesalci, ki vas lahko ponoči obiščejo. Zato je »divje kampiranje« opredeljeno, da se izvaja »at you own risk« (na lastno odgovornost).

Poskrbljeno za čistočo

Največ popotnikov uporablja kampiranje, ki je cenovno najbolj ugodno in kjer resnično doživiš pravo Afriko. Kampi so v večini privatni lasti, nekaj jih je tudi v lasti lokalnih skupnostih. Kampi v nacionalnih parkih pa so v državni lasti. Večina privatnih kampov se nahaja v okviru živinorejskih farm ali privatnih naravnih zaščitenih območij. Najcenejše je bivanje v kampih lokalnih skupnosti, ki so največkrat zelo osnovno opremljeni (mesto za kampiranje brez elektrike, kemično stranišče, preprost tuš s hladno vodo). Nekatere lokalne skupnosti imajo tudi malo bolj opremljene kampe (z elektriko in toplo vodo). Temu je primerna tudi cena in sicer od 3,70 do 9 evrov po osebi). Kljub zelo osnovni opremljenosti teh kampov je zelo poskrbljeno za čistočo in ločevanje odpadkov. Privatni kampi so načeloma bolje opremljeni, poleg elektrike in že postavljenega žara na mestu za kampiranje, so tudi boljše sanitarije in kabine za tuširanje. Vsak privatni kamp ima tudi bazen, nekateri pa tudi restavracijo. Od opremljenosti in ponudbe v teh kampih je odvisna tudi cena in se načeloma giblje od 10 do 14 evrov.

Kampi v nacionalnih parkih

Namestitve in usluge v vseh treh kategorijah nacionalnih parkov, za katere skrbi državna institucija, so cenovno najdražje. Vsakega aprila predpišejo cenike za namestitve in usluge za vse nacionalne parke. Cene se gibljejo 13 do 23 evrov. Za namestitve je potrebna rezervacija in plačilo več mesecev v naprej, ker so le-ti v času visoke sezone zelo zasedeni. Opremljenost kampov v nacionalnih parkih je po pravilu zelo solidna. Poleg restavracije, bungalovov, bazena, prodajalne za nakup najnujnejših potrebščin in turističnega biroja imajo nekateri tudi bencinske črpalke in manjše delavnice za popravila vozil. Privatni kampi in kampi v nacionalnih parkih so praviloma ograjeni in varovani.

Higienski standardi

Presenetilo nas je tudi spoštovanje higienskih standardov in varovanje okolja. V vseh straniščih je bilo dovolj toaletnega papirja, v večini pa tudi sredstev za dezinfekcijo rok. V kampih, kjer ni bilo zidanih sanitarij, je bilo poskrbljeno za intimno okolje v sanitarnih objektih. Stranišča in tuši so bili zelo lično ograjeni s šibjem ali lesom iz okolja, tako da je imel vsak koristnik svojo intimnost. Za obešalnike v tuših in za nosilce toaletnega papirja se uporabljajo priročna sredstva (na primer rogovi antilop). Vsepovsod je poskrbljeno za pospravljanje odpadkov, njihovo ločevanje in tudi kasnejše recikliranje. Pred vstopom na območje nekaterih kampov nas je presenetil napis »No plastic bags allowed« (prevod »plastične vrečke niso dovoljene«).

Rezervacije pol leta prej

Z načrtovanjem namestitve smo pričeli že okoli 8 mesecev pred potovanjem. Prenočevanje v kampih za prvih 7 dni potovanja smo rezervirali 5 mesecev pred pričetkom potovanja, medtem ko smo prenočevanje v treh kampih Nacionalnega parka Etosha rezervirati že 7 mesecev vnaprej in tudi plačali potrebno pristojbino. Za preostalih 11 dni potovanja smo si ogledali možne kampe na naši poti in jih rezervirali v teku našega potovanja (2-3 dni vnaprej). Med potovanjem nismo imeli nikakršnih problemov z namestitvijo. Vse kar smo se predhodno z lastniki dogovorili, je ob našem prihodu popolnoma držalo. Za vseh 18 dni prenočevanja v kampih smo porabili 240 evrov po osebi.

Jani Zore

Foto: Jani Zore