Svet zasavske regije je v ponedeljek, 24. januarja 2022, na 99. seji potrdil izdelavo Regijskega energetskega koncepta (REK) za zasavsko regijo. Gre za regijski program ravnanja z energijo in najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije regijske energetske politike.

Proces priprave regijskega energetskega koncepta bo podprla Regionalna razvojna agencija Zasavje s prizadevanji, da vanj vključi vse pomembnejše deležnike s področja energetike iz regije ter relevantne nacionalne in mednarodne institucije. V zasavski regiji si namreč prizadevajo preseči lokalno načrtovanje ravnanja z energijo z obstoječimi lokalnimi energetskimi koncepti (LEK) in pristopiti k celoviti energetski prenovi regije.

Regijski energetski koncept bo obenem strokovna podlaga za pripravo regijskega prostorskega načrta, vzporedno s pripravo dokumenta pa bo potekala identifikacija virov financiranja/programov in načrtovanje razvojnih projektov energetske prenove.

Savus

Foto: RRA Zasavje