V projektu OŠ Ivana Cankarja Trbovlje se bodo trboveljski učenci povezovali z učenci v srbskem Požarevcu. Projekt Reciklirana darila lastne izdelave v Trbovljah koordinira Blanka Gombač, v njem pa sodelujejo vsi učenci šole. Ti bodo skupaj z učenci v Požarevcu izdelovali darila iz recikliranega materiala ter spoznavali značilnosti partnerske države. Tako se bodo seznanili tudi s kulinaričnimi in drugimi kulturnimi značilnostmi partnerske države. Nekaj učencev bo septembra obiskalo srbsko ambasado v Ljubljani, predvidoma oktobra pa bo nekaj trboveljskih sedmošolcev in osmošolcev obiskalo tudi šolo v Požarevcu. Trboveljčani bodo srbske vrstnike in njihove učitelje gostili decembra. Takrat bodo projekt zaključili s prireditvijo v delavskem domu. V projektu nastale izdelke bodo razstavili na obeh šolah in v prostorih Rdečega križa območne organizacije Trbovlje. Po razstavi bodo izdelki namenjeni obdaritvi.
ZT