ARSO je za danes razglasil rdeči alarm, ki zajema tudi območje Zasavske regije. Možne so poplave večjih razsežnosti. Reke lahko poplavljajo tudi na območjih, kjer poplave niso pogoste. Verjetni so zemeljski plazovi. Verjetne so motnje pri oskrbi z energijo in pitno vodo. Vozne razmere bodo zaradi poplavljenih cest lahko nevarne.

Nekaj nasvetov, ki jih predlaga ARSO:

Pred dogodkom: če živite na poplavnem območju iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti.

Pripravite si: zaloge sveže vode in konzervirane hrane, pribor za prvo pomoč in zalogo nujnih zdravil. Živino in vozila umaknite v višje ležeče predele. Med in po dogodku: če je potrebno, se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže voda. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Če ste ostali na poplavljenem območju, se umaknite v višje predele stavbe. Ob sebi imejte tudi kak predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete. Izogibajte se območij, ki jih lahko nenadno poplavi. Ne približujte se rečnim brežinam in ne skušajte prečkati vodnega toka. Ne uživajte sveže hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo. Ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je neoporečna, predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov. Ne uporabljajte električne instalacije in aparatov, ki so bili poplavljeni. Spremljajte informacije in dosledno upoštevajte navodila, ki jih posredujejo pristojne službe in organi.

Savus

Foto: ARSO