Spominsko razstavo o družini Windischgrätz, zadnjih lastnikih gradu, ki so na Bogenšperku tudi živeli, so odprli v četrtek, 25. avgusta, in bo na ogled do 8. septembra.
Otvoritev je potekala v zaprtem krogu v atriju gradu Bogenšperk. Udeležili so se je tudi člani rodbine Windischgrätz. Zbrane sta pozdravila župan Šmartnega pri Litiji Rajko Meserko in direktorica JZ Bogenšperk Joži Vovk. Zanimiv in poučen je bil tudi voden ogled ruševin gradu Lichtenberg, ki ga je izvedel izkušen vodnik Jernej Kotar.

Idejna zasnova za razstavo se je pričela že v lanskem letu, ko sta Slovenijo obiskala potomca družine Windischgraetz.

Rodbina Windischgrätz je bila ena najuglednejših rodbin habsburške monarhije. Na današnjem slovenskem ozemlju so imeli v lasti številna posestva in gradove. Poleg Bogenšperka še gospostva Konjice, Podčetrtek, Bizeljsko in Podsredo na spodnjem Štajerskem ter Bled, Slatno, Planino, Logatec, Jamo pri Postojni in Šteberk na Kranjskem.

Grad Bogenšperk je skupaj s posestvom leta 1853 kupil knez Weriand Windischgrätz, ki je prav v tem času začel kupovati (predvsem na Kranjskem in Spodnjem Štajerskem) vse, kar se je kupiti dalo. Windischgrätzi so se lotili tudi delne prenove gradu. Sledovi njihovega dela so še danes vidni v grajski knjižnici. Grad so zapustili v času kapitulacije Italije.

ZT