sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Razpisi v občini Zagorje

Občina Zagorje ob Savi je objavila drugi sveženj razpisov za črpanje finančnih sredstev iz letošnjega občinskega proračuna.

Prvi razpis je namenjen sofinanciranju dodatnih programov osnovnih šol v občini Zagorje ob Savi v letu 2023, ki po vsebini vključujejo organizacijo in izvedbo šolskih in obšolskih dejavnosti, ki niso v celoti financirane iz sredstev proračuna Republike Slovenije, proračuna občine, staršev učencev ali iz drugih virov.

Tudi javni razpis za sofinanciranje programov kapital mladih v občini Zagorje ob Savi v letu 2023 je namenjen mladim. V proračunu je 20 tisočakov namenjenih za sofinanciranje izvajanja psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom v obliki individualne psihoterapije, z namenom zagotavljanja prve pomoči pri razreševanju duševnih stisk ciljne skupine, delovno terapevtske pomoči otrokom in mladostnikom ter preventivnih programov pomoči otrokom in mladostnikom za večjo socialno vključenost oziroma integracijo v slovensko govorno okolje, s poudarkom na psihofizičnem zdravju.

Objavljen je tudi razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2023. Občina Zagorje ob Savi bo prihodnji teden objavila še javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Zagorje ob Savi za leto 2023. Podrobnejše informacije o razpisih, razpisna dokumentacija ter roki za prijavo na razpise so dostopne na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Previous article
Next article

Isti avtor