Občina Zagorje ob Savi je objavila prvi sveženj razpisov za črpanje finančnih sredstev iz letošnjega občinskega proračuna. Iz proračuna bodo namenili nekaj več kot 122.000 evrov.

Objavljeni so javni razpisi za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij, sofinanciranje programov turističnih društev in programov društev na področju kmetijstva. Občina bo sofinancirala tudi dejavnosti in programe društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. V proračunu so rezervirana tudi sredstva za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja ter sredstva za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi. V sklopu prvega svežnja je objavljen tudi javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljene zaključne naloge v lanskem letu.

Podrobnejše informacije o razpisih, razpisna dokumentacija ter roki za prijavo na razpise so dostopne na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.

Savus

Foto: Vukašin Šobot