Že šesto leto zapored Občina Trbovlje objavlja javni razpis za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje v letu 2019.

Gre za nepovratna sredstva v skupni višini 100.000 evrov, ki so namenjena samostojnim podjetnikom ter mikro in malim gospodarskim družbam s sedežem v občini Trbovlje.

»Predmet javnega razpisa so spodbude začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, za kar namenjamo 43.000 €, spodbude za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja, za kar bo namenjenih 20.000 €, 30.000 € za ukrepe spodbujanja delovanja mladih podjetij in 7.000 € za sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce,« pravijo na Občini Trbovlje

Vloge morajo prispeti na naslov občine do vključno 9. aprila 2019, javno odpiranje ponudb pa bo potekalo 10. aprila ob 9. uri v sejni sobi občine. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani  občine.

Savus

Foto: Branko Klančar