Regionalna razvojna agencija Zasavje bo v sredo, 17.  maja dopoldan, v sodelovanju s strokovnjaki z Univerze v Ljubljani pripravila dogodek na temo kakovosti tal v zasavski regiji. Dogodek poteka v okviru mednarodnega projekta Prepsoil. 

Tla so izjemno pomemben naravni vir. V Sloveniji posebne strategije za ravnanje s tlemi še nimamo, tematike se dotikata kmetijska in prostorska zakonodaja ter tudi osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Na ravni EU je bila sprejeta Strategija za tla do leta 2030 (2021). Njen glavni namen je vzpostaviti ustrezen monitoring tal, preprečiti in omejiti nekontrolirano in razpršeno pozidavo ter posledično dokončno uveljaviti princip ničelne pozidave.

O projektu

Evropski projekt Prepsoil, ki ga financira Evropska unija v sklopu priprave misije za tla, razlaga, na kakšen način trajnostno in kakovostno ravnati s tlemi. Vodilni partner v projektu je danska univerza v Aarhusu, poleg nje pa sodeluje še 18 partnerjev. Projekt se je začel julija 2022 in se bo končal junija 2025.

Aktivnosti v zasavski regiji

Regionalno razvojno agencijo Zasavje so povabili k sodelovanju pri projektu, saj so jo kot eno izmed evropskih porudarskih regij spoznali kot primerno za sodelovanje v projektu. V študiji bomo predstavili stanje tal v regiji, dejavnosti in dejavnike, ki so vplivali na tla v preteklosti, ki vplivajo tudi sedaj in bodo pomembni za stanje tal v prihodnosti. V ta namen bodo s pomočjo zunanjih strokovnjakov z Univerze v Ljubljani, ki dobro poznajo regijo in tla, na delavnici pripravili in predstavili stanje na področju tal v Zasavski regiji.

Savus

Foto: arhiv Savus