V teku je priprava strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Zasavje. Prvi osnutek je pisec strategije KGZS – zavod Ljubljana Partnerstvu LAS poslal konec decembra. Zdaj imajo partnerji LAS-a čas do ponedeljka, 11. januarja, da nanjo podajo svoje pripombe in predloge. Do 25. januarja morajo izvoliti tudi nadomestnega člana upravnega odbora iz ekonomskega sektorja.
ZT