Zbrane je pozdravila predsednica trboveljskega združenja Mari Govejšek. Proslave, ki so jo pripravili mladi borci, so se udeležili med drugim trboveljska županja Jasna Gabrič, člani Zveze borcev iz Hrastnika, Zagorja, Celja, Polzele, Mozirja, predstavniki veteranov vojne za Slovenijo, društva Sever in drugih domoljubnih organizacij. »Vse bolj na proslavah slišimo, da je nekoč zmagalo tovarištvo, pogum, spoštovanje, enotnost in predvsem zaupanje. Vsega drugega ne priznavamo,« je pozdravila slavnostna govornica Mari Govejšek. Ob tem je predstavila partizanske Vrhe in poudarila, da se bo tam vedno slišala partizanska pesem.
V kulturnem programu so sodelovali Moški pevski zbor Zarja in repar, pisatelj in pesnik Darko Nikolovski. Navzoči so ga odlično sprejeli in bili navdušeni nad pesmimi, ki jih je recitiral in repal. Predvsem jih je prevzel s pozitivnimi mislimi. Nikolovski pa je bil zelo navdušen nad prireditvenim prostorom, Vrhe so mu bile zelo všeč. Obiskovalci so z navdušenjem sprejeli pojasnilo, da so letošnjo proslavo pripravili mladi borci  Združenja borcev za vrednote NOB  Trbovlje.  Prireditev je vodil Vid Šteh.

Navzočih je bilo manj obiskovalcev, kot po navadi. Letos so se poznali dopusti, predvsem starejše obiskovalce pa je razredčila tudi vročina.

ZT