Na zadnji letošnji seji so zagorski občinski svetniki po daljši razpravi in ne povsem soglasno sprejeli občinski proračun za leto 2017. Po prvi obravnavi na novembrski seji je nanj prispelo še kar nekaj predlogov in pobud, ki so jih v precejšnji meri upoštevali. V drugi obravnavi so se prihodki v primerjavi s prvim predlogom proračuna zaradi znižanja predvsem transfernih prihodkov znižali za 49.000 evrov oziroma 0,4 odstotka. Odhodki so se v primerjavi s prvim predlogom povišali za 46.000 evrov ali 0,3 odstotka. Predvsem so višji tekoči odhodki in transferi, znižali pa so sredstva za investicije, čeprav so jih nekaj dodali, na primer za popravilo strehe na OŠ Ivana Kavčiča Izlake, izvajanje programa Mladinskega centra Zagorje, za projekt zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami … Sodeč po sprejetem proračunu bo Občina Zagorje v naslednjem letu največ denarja namenila investicijam na področju cest, sledijo jim področja ravnanje z odpadno vodo, vodovodna oskrba, energetika, izobraževanje …
Višje cene odlaganja odpadkov

Občinski svetniki so dali soglasje k oblikovanju cene izvajanja obvezne gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v Ceroz ter k oblikovanju cen obdelave biološko razgradljivih odpadkov. Cena kljub povišanju po besedah direktorja Ceroza Vilija Petriča ostaja najnižja med slovenskimi centri za ravnanje z odpadki v Sloveniji. Je pa občinski svet na pobudo župana Matjaža Švagana sprejel tudi sklep, da Občina povišanje cene subvencionira. V proračunu 2017 je za te subvencije namenila 67.700 evrov. Občani Zagorja povišanja cene tako ne bodo občutili. To pa ne velja za gospodarske družbe. Te bodo glede na velikost zabojnika plačevale višjo položnico.

Kaznivo požiganje

Svetniki so sprejeli dopolnitve Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, po katerem v strnjenem naselju ni več dovoljeno sežigati vrtnih odpadkov. Ob tem bodo zahtevali tudi posodobljen način dela redarske službe, ki bo dejansko lahko izvajala tudi nadzor. Sprejeli so tudi odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti, letni program športa in podali izjavo o finančnem jamstvu, ki jo potrebuje Komunala pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Kamnolom Zagorje pri ARSO. Svetniki so se strinjali, da Občina v naslednjih tridesetih letih zagotovi malo manj kot 300.000 evrov za izvajanje monitoringa in drugih potrebnih aktivnosti na tem odlagališču.

Soglasja k imenovanjem

Svetnikom sta se predstavila kandidat za direktorja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje in kandidatka za direktorico Zavoda za šport Zagorje ob Savi.

Samantha Tina Lovše, kandidatka za direktorico Zavoda za šport, je doma v Šmartnem pri Litij. Kot diplomirana pravnica je trenutno zaposlena na ministrstvu za notranje zadeve. Svojo vlogo v športu je začela krojiti pred leti kot predsednica litijskega futsal kluba. Bila je podpredsednica medobčinske nogometne zveze Ljubljana ter tudi delegatka Uefe pri zastopanju Mednarodne evropske nogometne zveze na mednarodnih futsal tekmah.

Matej Strgaršek, kandidat za direktorja Knjižnice Mileta Klopčiča, je Zagorjan in v Knjižnici zaposlen že več kot 13 let. Je diplomirani teolog z opravljenim strokovnim izpitom iz bibliotekarske stroke za strokovno kvalifikacijo bibliotekar. V Knjižnici je sodeloval pri organizaciji prireditev, zadolžen je za domoznanstvo in dokumentalistiko, dva mandata je bil tudi član sveta Knjižnice.

Oba kandidata sta pridobila zaupanje svetnikov, ki so dali soglasje k njunemu imenovanju.

Tatjana Polanc Kolander

Prejšnji članekTrboveljski svetniki enotno sprejeli proračun
Naslednji članekMinute za kulturo in dedka Mraza