ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Proračun 2021 z ognjemetom investicij

Svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi so se včeraj sešli na zadnji seji v letu 2020. Tudi tokrat je seja zaradi epidemioloških razmer v Sloveniji potekala na daljavo, preko aplikacije Zoom.

V uvodnem delu je župan Matjaž Švagan predstavil tekoče aktivnosti in naloge občinske uprave, o katerih vas sproti obveščamo. V nadaljevanju so opravili drugo obravnavo predloga proračuna za leto 2021. Pristojni odbori občinskega sveta, ki so predlog proračuna obravnavali v času javne razprave, so k predlogu proračuna podali pozitivno mnenje. Na včerajšnji seji so vsi svetniki in svetnice občinskega sveta predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2021 soglasno podprli.

»Proračun je znova rekorden in socialno naravnan, predvsem pa se bo v zgodovino zapisal kot proračun, v katerem je zajet ognjemet investicij,« je ob njegovem sprejemu povedal župan Matjaž Švagan.

»Občina Zagorje ob Savi v letu 2021 načrtuje prihodke v skupni višini 18.266.299 evrov in odhodke v skupni višini 21.859.965 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 3.593.666 evrov bo pokrit z ostankom sredstev iz leta 2020 v ocenjeni višini 1.414.000 evrov in s koriščenjem bančnega kredita v višini 2.500.000 evrov. Ocenjena zadolženost občine ob koncu leta 2021, upoštevaje zakonsko dovoljeno zadolženost občine, je 335 evrov na občana, kar je pod zakonsko mejo in ob obenem še prostem kreditnem potencialu. Povprečni dolg na prebivalca v Sloveniji je konec leta 2018 znašal 414 evrov,« je v predstavitvi proračuna povedala vodja oddelka za javne finance na Občini Zagorje ob Savi Jelena Mlakar.

Največja investicija prihodnjega leta v finančnem smislu bo ureditev prostorov nekdanjega podjetja Svea za potrebe Glasbene šole Zagorje in Regionalne razvojne agencije Zasavje, ki je ocenjena na 2,3 milijona evrov. Med večje investicije sodijo še Kolesarska steza Zagorje – Orehovica, ureditev Ekonomsko – poslovne cone, energetska sanacija in prenova telovadnice v OŠ Toneta Okrogarja, širitev Knjižnice Mileta Klopčiča, …

Svetniki in svetnice so na seji soglasno podprli še letni program športa za leto 2021 in program dela Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za prihodnje leto. Med drugim so se seznanili tudi s poslovanjem Stanovanjskega podjetja Zagorje v lanskem letu, direktor Gregor Brinjevec pa je predstavil tudi nekaj načrtov za prihodnje leto. Ob tem sta Občinski svet in župan Matjaž Švagan Stanovanjskemu podjetju in občinski upravi naložila proučitev možnosti za vgradnjo dvigal ali nakup t. i. goseničarjev za premikanje starejših stanovalcev v blokih, kjer tega nimajo, saj podatki kažejo, da se bo prebivalstvo še naprej staralo, zato je potrebno poskrbeti za lažjo mobilnost tistih, ki se oziroma se bodo v prihodnosti težje gibali.

Savus

Foto: arhiv Občine Zagorje/Lovro Rozina

Previous article
Next article

Isti avtor