sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Promocija pravic starejših

V želji po zagotavljanju enakovrednega dostopa do informacij o pravicah in programih, ki se izvajajo v Občini Zagorje ob Savi za starejše, je bil v torek, 10. januarja, v okviru Krajevne skupnosti Podkum organizirano srečanje za starejše. Na dogodku v Gostišču Čop so se predstavili CSD Zasavje, Enota Zagorje ob Savi, Društvo upokojencev Zagorje ob Savi in Območno združenje Rdečega Križa Zagorje.

Predstavnici CSD Adisa Mujčinović in Natalija Čekada Kovač sta predstavili možnosti uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in podajali odgovore na izpostavljene stiske starejših občanov. Predstavnika Društva upokojencev Tone Beja in Majda Vahtar sta predstavila projekt Starejši za starejše. Namen projekta je družabništvo, krajšanje prostega časa starejših oseb. Predstavnica Rdečega križa Zagorje Štefka Suša pa je predstavila možne oblike  humanitarne pomoči in projekt Sopotniki.

Dotaknili smo se problematike nasilja nad starejšimi in skrbi za ranljive skupine starejših. Zaradi razdrobljenosti naselij v Občini Zagorje si želimo, da informacije o pomoči starejšim pridejo tudi do tistih krajanov, ki niso v središču mesta, zato bomo tovrstne  posvete nadaljevali v prihodnjih dneh tudi po drugih krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi.

Za uveljavljanje obstoječih pravic je potrebno, da kot družba starejše vzpodbujamo in jih osvestimo, katere možnosti pomoči imajo v svojem okolju. Verjamemo, da bomo z mreženjem organizacij, usklajenim delovanjem prispevali k prepoznavi stisk starejših v našem okolju in se nanje ustrezno odzivali ter s tem vplivali na kakovost življenja starejših ljudi.

Adisa Mujčinović

Foto: CSD Zasavje


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor