Na Gimnaziji Litija so tudi v tem šolskem letu, ki ga je zaznamovala epidemija, izvedli projekte na državni ravni in projekte, ki so jih osnovali na šolski ravni. Izvedli so dva interdisciplinarna tematska sklopa (ITS) nadaljevali s programom Šola ambasadorka EU ter začeli s projektom Od semen in sadik do samooskrbe dijakov.

V 2. in 3. letnikih so izvedli dva ITS-ja. V drugem letniku so obravnavali vsebine s področja slovenščine, matematike, sociologije in informatike, v tretjem letniku pa so se v prvem ITS-ju povezali angleščina, študij okolja in informatika, v drugem ITS-ju pa slovenščina, študij okolja, matematika in angleščina. Dijaki so se tako naučili izdelati spletno stran, organizirati dogodek, potovanje, spoznali so pot od ideje do izdelka, razvijali komunikacijske in socialne veščine ipd. Tretji letniki so svoj načrt pripravljene in predstavljene poti tudi realizirali s tridnevno ekskurzijo v Portorož, drugi letniki pa so svoje izdelke ponudili na šolski stojnici.

Nadaljevali so tudi z izobraževalnim programom Šola ambasadorka EU in dijakom omogočili, da postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli in opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim. Program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Predvsem je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. Po programu so imenovali mentorje ambasadorje, ki so bili odgovorni za izvajanje programa na šoli, dijake seznanili z učnimi gradivi EU, oblikovali Facebook stran z objavami, pripravili evalvacijo in sodelovali na video-srečanjih.

Po dveh letih uspešnega vzgajanja sadik paradižnika na okenskih policah matematične učilnice so se v letošnjem šolskem letu odločili še za izvedbo projekta Od semen in sadik do samooskrbe dijakov. V projektu sta sodelovali Natalija Zver in Jasmina Domadenik (poslovna sekretarka na šoli) ter dijaki drugega letnika. Dijake so poskušali seznaniti s pomenom samooskrbe ter pozitivnim vplivom vzgoje lastne zelenjave na fizično in psihično zdravje ljudi. Pokazali so jim, da pri tem krepijo tudi socialne stike, saj pri tem sodelujejo s svojimi starši, babicami in dedki ter njihovo znanje prenašajo in ohranjajo za prihodnje rodove. Na ta način pomagajo, da različne sorte in vrste rastlin ne bi izginile.

V soboto, 8. maja, jim je Občina Litija odstopila tudi stojnico na litijski tržnici, kjer so uresničili prvo zamenjavo sadik. Kljub temu, da so zamenjali le nekaj sadik, so jih večino razdelili med mimoidoče in podelili društvu Lojtra, ki so z zanimanjem in navdušenjem  sprejemali projekt. Ob koncu projekta so sadike dobili tudi dijaki, Dom za starejše občane Tisje, OŠ Litija – podružnica s prilagojenim programom, VDC Litija ter OŠ Gradec in Vrtec Litija.

Prav tako pa nadaljujejo s sodelovanjem z OŠ Gradec – podružnico Jevnica, ki jim je podarila sadiko joste, ki so jo vzgojili njihovi učence. Posadili so jo na šolskem vrtu.

Urška Simnovčič Pišek in Natalija Zver

Foto: Gimnazija Litija