Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, ki jih bodo lahko podjetja najemala skozi vso leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in njihova obravnava bo zelo hitra.

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetjem so in bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

Objava javnih pozivov

SPS  javne pozive objavlja v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Zato predlagamo, da se MSP prijavijo za prejemanje e-novic SPS, da bodo pravočasno obveščena o vseh spodbudah, ki so jim na voljo. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Pomoč pri pripravi vloge

Po objavi javnih pozivov je možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori in vprašanja  so objavljeni na spletni strani SPS.

PR objava