Pred kratkim je zaživela nova podoba in spletna stran projekta Obrtno industrijske cone (OIC) Nasipi, ki se ga je lotila Občina Trbovlje. Občina je z deli začela v začetku meseca maja, končali pa bodo v naslednjem letu.

Projekt je skupaj z novo grafično podobo zaživel tudi na spletu. Na spletni strani so tako dostopni podatki o financiranju projekta in njegovemu poslanstvu, natančno pa je opisana tudi predvidena ureditev infrastrukture OIC Nasipi.

V projektu je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture, ki bo omogočila postavitev novih oziroma dograditev starih proizvodnih hal. Podjetja so namreč izrazila potrebo po širitvi proizvodnje zaradi povečanega povpraševanja po njihovih proizvodih in možnosti povečane prodaje v prihodnjih letih.

V okviru projekta se bodo tako izboljšali pogoji za delovanje podjetij, povečala se bo urejenost delovnega okolja, izboljšal se bo potencial podjetja za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest in izboljšalo se bo poslovno okolje.

Ureditev OIC Nasipi bo posledično vplivala tudi na izboljšanje zraka zaradi zmanjšanja dnevne mobilnosti občanov, ki bodo zaposleni v domačem okolju, ter izboljšanje stanja voda zaradi izgradnje fekalne kanalizacije.

Podjetja bodo tako delovala v specializiranih in urejenih gospodarskih conah, kar je tudi občinska vizija, ki je zapisana v občinskem prostorskem načrtu in je skladna s smernicami prostorskega načrtovanja.

Savus

Foto: OIC Nasipi