Regionalna razvojna agencija Zasavje s partnerji sodeluje v projektih za integracijo vodikovih tehnologij v zasavski regiji. Z njo bodo vzpodbudili razogljičenje gospodarskih dejavnosti in skrbeli za ohranjanje energetske dejavnosti.

V sklopu teh aktivnosti  je decembra 2023 RRA Zasavje pričela z izvajanjem projekta H2GreenFUTURE, kjer skupaj z Občino Hrastnik sodeluje kot projektni partner. Gre za čezmejni projekt, katerega vodilni partner je Kemijski inštitut. V projektu bo Regionalna razvojna agencija Zasavje skupaj s partnerji iz Slovenije in Avstrije sodelovala pri demonstraciji in raziskovanju uporabe vodikovih tehnologij na obmejnem območju.

»Čezmejni pristop bo olajšal izmenjavo najboljših praks, znanj in tehnologij med državama ter ustvaril priložnosti za skupno učenje ter krepitev zmogljivosti na področju najsodobnejših trajnostnih tehnologij in pristopov. Z združevanjem virov in strokovnega znanja lahko partnerstvo izkoristi možnosti zasebnega in javnega financiranja ter spodbuja skupne naložbe v razvoj vodikovih ekosistemov. Vodikove tehnologije omogočajo dostop do novega in trajnostnega vira energije, ki lahko bistveni pripomore k zmanjšanju odvisnosti sektorjev od tradicionalnih virov energije, kot so fosilna goriva,« so zapisali v informaciji za javnost.

Projekt je usklajen s ciljem evropskega zelenega dogovora, da se do leta 2050 doseže podnebna nevtralnost s spodbujanjem vodikovih tehnologij in uvajanjem infrastrukture ter s strategijo EU za vodik. Njen cilj je razvoj čiste in globalno konkurenčne vodikove industrije v Evropi.

Savus

Foto: Savus


 

Prejšnji članekGrafični prikazovalnik občinskega proračuna
Naslednji članekKljučno načelo št. 13: Vseživljenjsko učenje in samoizobraževanje