Osnovna šola dr. Slavka Gruma Zagorje v letošnjem šolskem letu izvaja vrsto programov za otroke, učence s posebnimi potrebami in družine s področja celega Zasavja. Gre za programe, kot so diagnostika, senzorna integracija, brain gym, pecs, logopedska pomoč, delovna terapija po metodi Bobath in za otroke z motnjami avtističnega spektra, terapija s psi, učenje plavanja po metodi Halliwick, predavanja za starše in strokovne delavce, Bachovi in drugi plesi, handle learning, delavnice o spolnosti mladostnikov s posebnimi potrebami, na šoli pa bodo izposojali tudi specialne pedagoške materiale, opremo in drugo. »To je bistvena sprememba, ki bo izjemno doprinesla k obogatitvi specialno pedagoških obravnav v Zasavju, izvajala pa se bo večinoma na naši šoli,« je povedala ravnateljica OŠ dr. Slavko Grum Vanja Manfredo. »Storitev pa so že deležni tudi zunanji uporabniki in ne samo učenci iz naše šole, temveč iz celega Zasavja.«
Te storitve Osnovna šola dr. Slavka Gruma Zagorje v tem šolskem letu izvaja kot konzorcijski partner Strokovnega centra Vsi v okviru Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

ZT