Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi Občine Zagorje proti sklepu o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo Medijskih toplic. Sodišče je izpodbijani sklep razveljavilo.

Nepremečnine je stečajni upravitelj Igor Bončina prodal podjetju Meri za 375.000 evrov. Občina Zagorje se je na sklep pritožila zaradi nezakonite prodaje in sodišče ji je ugodilo. Občina ima kot predkupni upravičenec v postopku položaj stranke stečajnega postopka. Višje sodišče je tako razveljavilo tudi sklep prvostopenjskega sodišča o prodaji premoženja Medijskih toplic.

Sedaj bo moral upravitelj Bončina na sodišče vložiti nov predlog za prodajo Medijskih toplic. Sodišče bo moralo izdati nov sklep o prodaji. To pomeni, da se bo občina Zagorje lahko sedaj spet vključila v nakup kompleksa, o čemer je že razpravljal občinski svet občine Zagorje in pooblastil župana Švagana, da se v njihovem imenu pogaja za nakup Medijskih toplic.

Savus

Foto: arhiv Savus /Medijske toplice v polnem sijaju/